ΓΕΩΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας: Ζητάει παράταση για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες»

Επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να παραταθεί για έναν ακόμα μήνα η σχετική προθεσμία

Επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με αίτημα την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση των Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ», απέστειλε το ΓΕΩΤΕΕ Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας.

Η προθεσμία λήγει στις 14 Δεκεμβρίου 2021 και όπως επισημαίνεται οι ασφυκτικές προθεσμίες σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες συνθήκες δημιουργούν πολλά προβλήματα σε όλους όσους ενδιαφέρονται για να ενταχθούν στο πρόγραμμα. Γι’ αυτό το λόγο άλλωστε ζητείται να δοθεί μια παράταση ενός ακόμα μήνα για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού τις τελευταίες ημέρες στα μελετητικά γραφεία που θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο των υποψηφίων Νέων Γεωργών και των εργαζομένων σε αυτά.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής στον Υπουργό και τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης

«Για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού τις τελευταίες ημέρες»

«Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί. Το Παράρτημα Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας παρακολουθώντας τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στην 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση των Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α. η οποία λήγει στις 14/12/2021 και μιλώντας με μελετητές και υποψήφιους νέους αγρότες διαπίστωσε τα προβλήματα που δημιουργεί η ασφυκτική προθεσμία του ενός μήνα για την υποβολή των αιτήσεων των νέων αγροτών, σε συνδυασμό με τις ήδη υπάρχουσες συνθήκες. Πιο συγκεκριμένα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφορούν τα παρακάτω γεγονότα:

  • Η χώρα μας βρίσκεται εν μέσω του 4ου κύματος της πανδημίας του κορονοιού, για την ανάσχεση της οποίας η πολιτεία έχει θεσπίσει αυστηρά μέτρα στην είσοδο των πολιτών και την παραμονή τους σε ιδιωτικά μελετητικά γραφεία και δημόσιες υπηρεσίες και φορείς, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός των πολιτών σε αυτές. Να σημειώσουμε εδώ ότι υπάρχουν ήδη αναφορές από συναδέλφους μελετητές για νόσηση είτε των ιδίων είτε του στελεχιακού δυναμικού των γραφείων τους με αποτέλεσμα την καθυστέρηση στην διαδικασία λόγω επιβληθείσας καραντίνας.
  • Υπάρχει σημαντική καθυστέρηση στην έκδοση βεβαιώσεων κι άλλων δικαιολογητικών από δημόσιες υπηρεσίες, όπως τα Τμήματα Αγρ. Ανάπτυξης (ΤΑΑΕ) και τα Υποθηκοφυλακεία, λόγω του υπερβολικού φόρτου εργασίας που δέχονται σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, των περιοριστικών μέτρων που έχουν θεσπιστεί λόγω της Πανδημίας, καθώς επίσης και λόγω της ασάφειας των απαιτούμενων δικαιολογητικών που ζητάνε τα ΤΑΑΕ για την έκδοση της βεβαίωσης του Νεοεισερχόμενου Επαγγελματία Αγρότη.
  • Υπάρχουν παράλληλα κι άλλα ενεργά προγράμματα του ΥΠΑΑΤ, οι προθεσμίες των οποίων τρέχουν παράλληλα με αυτή των Νέων Γεωργών, όπως για παράδειγμα η Δράση 4.1.2. «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλουν στην εξοικονόμηση ύδατος του Π.Α.Α. 2014-2020». Η πρόσφατη παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε αυτή τη δράση έγινε πολύ σωστά προσφέροντας σημαντική βοήθεια στους μελετητές Γεωπόνους.
  • Πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη και το γεγονός ότι το σύστημα ΠΣΚΕ έδινε τη δυνατότητα οριστικοποίησης της αίτησης του υποψήφιου Νέου Γεωργού, όχι άμεσα αλλά μετά την παρέλευση επτά (7) ημερών από την έναρξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων με αποτέλεσμα να καθίσταται έωλη σε οποιαδήποτε προσφυγή από κάποιον δικαιούχο η ίδια η πρόσκληση.

Για τους παραπάνω προφανείς λόγους, ζητούμε την παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στην 3η πρόσκληση του Υπομέτρου 6.1. «Εγκατάσταση των Νέων Γεωργών» του Π.Α.Α., κατά ένα τουλάχιστον μήνα, έτσι ώστε και ομαλά να ολοκληρωθεί η διαδικασία, αλλά και για να μην παρατηρηθούν φαινόμενα συνωστισμού τις τελευταίες ημέρες στα μελετητικά γραφεία που θα θέσουν σε κίνδυνο την υγεία τόσο των υποψηφίων Νέων Γεωργών και των εργαζομένων σε αυτά, αλλά και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου της Χώρας μας».