Επιμελητήριο Καβάλας: Σεμινάριο για την τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλλων στα τουριστικά καταλύματα

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά θα πρέπει να έχει πληρωθεί το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το έτος 2022

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Enterprise Europe Network, στο πλαίσιο υλοποίησης σεμιναρίων σχετικά με τα υγειονομικά πρωτόκολλα που πρέπει να εφαρμοστούν στα τουριστικά καταλύματα (ΦΕΚ 2134/30.04.2022), έχει προγραμματίσει να οργανώσει σχετικό σεμινάριο. Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και την Τετάρτη 8 Ιουνίου 2022 και ώρα 18:00-21:00 μέσω της πλατφόρμας zoom. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επιλέξουν μια από της παραπάνω ημερομηνίες ώστε να παρακολουθήσουν το σεμινάριο.

Το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί είναι σύμφωνο με την τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων και το ήδη εγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΕΟΔΥ υλικό εκπαίδευσης των Υπουργείων Οικονομικών, Υγείας και Τουρισμού για το Health First.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλλουν αίτηση στο σύνδεσμο https://forms.gle/meFKxrMkPRoByLYN6 από την Τετάρτη 1 Ιουνίου έως και την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία συμμετοχής και να λάβουν τη σχετική πρόσκληση για την είσοδο τους στην πλατφόρμα zoom.

Παρακαλούμε όπως ορίσετε έναν εκπρόσωπο από κάθε επιχείρηση, στου οποίου το όνομα θα εκδοθεί η σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι δωρεάν για τα μέλη του Επιμελητηρίου, αλλά θα πρέπει να έχει πληρωθεί το τέλος ΓΕΜΗ μέχρι και το έτος 2022.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.