Παράταση στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ζητάει το Επιμελητήριο της Καβάλας

«Η επιβολή της εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε μικρές επιχειρήσεις αντί για εκσυγχρονισμό, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα»: Η επιστολή του Επιμελητηρίου στο Υπουργείο Εργασίας

Παράταση στην εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας ζητάει το Επιμελητήριο της Καβάλας με επιστολή του στο Υπουργείο Εργασίας, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι «η επιβολή της υποχρέωσης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πολλαπλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντί για εκσυγχρονισμό, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των υπόχρεων».

Η επιστολή του Επιμελητηρίου

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας μεταφέρουμε την έντονη ανησυχία των μελών μας αναφορικά με την υποχρέωση εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Ήδη από τη 1 Ιουλίου 2024 επιχειρήσεις διαφόρων ΚΑΔ θα υποχρεούνται σε εφαρμογή ενός συστήματος, που παρουσιάζει δυσκολίες στην υλοποίησή του. Το ισχύον και ανελαστικό νομοθετικό πλαίσιο σε συνδυασμό με την τεχνική πολυπλοκότητα του ανωτέρω εγχειρήματος, δημιουργούν επιπλέον προσχώματα στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς , η οποία την προκειμένη περίοδο λόγω του αυξημένου τουρισμού είναι ήδη επιβαρυμένη.
Ακόμη, πρόκειται για ένα σύστημα, το οποίο για να καταστεί αποτελεσματικό και ικανό να ανταποκριθεί στις πραγματικές ανάγκες μία σύγχρονης αγοράς, απαιτεί ουσιώδεις νομοθετικές παρεμβάσεις, που δυστυχώς έως και σήμερα δεν έχουν λάβει χώρα.

Ως εκ τούτου, η επιβολή της υποχρέωσης εφαρμογής της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε πολλαπλές μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αντί για εκσυγχρονισμό, θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στη λειτουργία των υπόχρεων, θέτοντας σε κίνδυνο την βιωσιμότητα μεγάλου μέρους των επαγγελματιών. Απόδειξη αυτού, συνιστά το γεγονός, ότι η πλειονότητα των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων δεν κατόρθωσε, παρά την συνέπεια που επέδειξε, να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, καθώς το διάστημα συμμόρφωσης ήταν μικρό και το σχετικό ενημερωτικό υλικό ασαφές και περιορισμένο, ενώ η προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού ιδιαίτερα δαπανηρή. Άλλωστε, η καθιέρωση της ψηφιακής κάρτας εργασίας δεν απαιτεί μόνο την κάλυψη της υλικοτεχνικής υποδομής, αλλά παράλληλα και την επαρκή εκπαίδευση της εργοδοσίας και των υπαλλήλων.

Κυρία Υπουργέ,
Έχοντας ως κοινό στόχο την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς και λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα χιλιάδων επιχειρήσεων για παράταση του ταχθέντος χρονικού διαστήματος προσαρμογής, θεωρούμε πως ένα ψηφιακό και νομοθετικό εγχείρημα αυτού του μεγέθους απαιτεί αρκετό χρονικό διάστημα, προκειμένου να τεθεί σε εφαρμογή και να διευκολύνει ουσιαστικά τις καθημερινές ανάγκες του επιχειρηματικού κόσμου. Λόγω αυτού, καθίσταται απολύτως αναγκαίο να δοθεί παράταση στην εφαρμογή των παραπάνω ρυθμίσεων, τουλάχιστον έως τις 31/12/2024, έτσι ώστε να ολοκληρωθούν όλες οι προαπαιτούμενες διαδικασίες, καθώς καθίσταται αδύνατη η άμεση προσαρμογή ων υπόχρεων επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα.