Ενημερώθηκαν για τα εργατικά ατυχήματα…

Την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα ευρωπαϊκά δεδομένα καθώς και την ελληνική πραγματικότητα στον κρίσιμο τομέα των εργατικών ατυχημάτων είχαν οι εργαζόμενοι της περιφερειακής ενότητας Καβάλας

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εσπερίδα διοργάνωσε ο Σύλλογος Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (ΣΥΠΕΚΑ) με θέμα «Το Εργατικό Ατύχημα: Πανευρωπαϊκή Επισκόπηση-Ελληνική Πραγματικότητα», την Τρίτη 22 Μαΐου στην αίθουσα συνεδριάσεων «Νικόλαος Μάρτης» της ΠΕ Καβάλας.

Ομιλήτρια ήταν η Τεχνικός Ασφαλείας της ΠΕ Καβάλας Μαρία Χαραλαμπίδου συνεργάτης της ΓΕΠ (Γενική ΕΞΥΠΠ Προστασία).

Αρχικά η κ. Χαραλαμπίδου, αφού ευχαρίστησε τον Σύλλογο Υπαλλήλων για την πρόσκληση, αναφέρθηκε στον ορισμό του εργατικού ατυχήματος και στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, ενώ επιπλέον διευκρίνισε τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού ενός γεγονότος ως εργατικό ατύχημα. Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μία επισκόπηση των ευρωπαϊκών δεδομένων, αλλά και της ελληνικής πραγματικότητας, όπου δόθηκαν ενδελεχείς πληροφορίες μέσα από αναλύσεις βάσει χώρας, κλάδου δραστηριότητας, τύπου τραυματισμού, φύλου και ηλικιακών ομάδων.

Ακολούθως, πραγματοποιήθηκε αναφορά στις δράσεις μείωσης των εργατικών ατυχημάτων και στην προσπάθεια πρόληψής τους μέσα από την εκπαίδευση των εργαζομένων, την ενίσχυση των ελέγχων κ.α. Επιπλέον, δόθηκαν πληροφορίες για τις πρώτες ενέργειες σε πιθανό εργατικό ατύχημα, όπως επίσης και γενικές οδηγίες ασφάλειας στην εργασία.

Μετά το τέλος της ομιλίας, οι υπάλληλοι της ΠΕ Καβάλας, αλλά και των συστεγαζόμενων υπηρεσιών στο Διοικητήριο, είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις, στις οποίες απάντησε η Τεχνικός Ασφαλείας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί και πάλι τον Σεπτέμβριο καθώς η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία που διέπει την Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.