Επιστολές Μαρκόπουλου για τη Δακοκτονία στις ελιές και την αναγγελία ζημιών στα σταφύλια

Την παρέμβαση του υπουργού αγροτικής ανάπτυξης και του προέδρου του ΕΛΓΑ ζητάει ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας για την προστασία της ελιάς και την αποζημίωση των ζημιών στο σταφύλι

Επιστολές προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης για την κατανομή πίστωσης για την πληρωμή δαπανών δακοκτονίας για το 2018 στο νησί της Θάσου και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για την ανάγκη να δρομολογηθούν οι αναγγελίες ζημιάς στους αμπελώνες της Περιφερειακής ενότητας της Καβάλας, απέστειλε ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος Μαρκόπουλος.

«Φέτος θα χρειαστούν 5 ψεκασμοί για την καταπολέμηση του δάκου»

Στην περίπτωση της δακοκτονίας στη Θάσο, ο κ. Μαρκόπουλος αφού επισημαίνει ότι αυτή ξεκίνησε με ένα μήνα καθυστέρηση, λόγω της αργοπορίας του υπουργείου να δώσει τις σχετικές εντολές, τονίζει ότι λόγω του αυξημένου αριθμού του δάκου θα χρειαστεί φέτος να γίνουν 5 γενικοί ψεκασμοί, τα έξοδα των οποίων θα πρέπει να καλυφθούν από το υπουργείο, το οποίο όμως μέχρι τώρα δεν έχει αποστείλει καμία πίστωση στην Περιφερειακή ενότητα της Καβάλας.

Ακολουθεί η επιστολή προς τον υπουργό αγροτικής ανάπτυξης

«Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς στη Νήσο Θάσο βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος καθολικός ψεκασμός ,άρχισε δε ήδη ο δεύτερος λόγω του πολύ αυξημένου πληθυσμού του δάκου που παρατηρείται σε όλο το νησί τη φετινή περίοδο . Η δακοκτονία στο νησί γίνεται με τη μέθοδο των δολωματικών ψεκασμών από προσωπικό που προσλήφθηκε σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 5593/84991/15-06-2018 απόφαση σας η οποία όμως θα πρέπει να τονίσουμε ότι κοινοποιήθηκε από το Υπουργείο σας καθυστερημένα στην αρμόδια υπηρεσία (Δ.Α.Ο.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ), κατά περίπου 1 μήνα σε σχέση με προηγούμενα έτη. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να ξεκινήσει και καθυστερημένα η δακοκτονία για το 2018 με ότι αυτό συνεπάγεται στην αποτελεσματικότητα του προγράμματος .

Επισημαίνουμε όμως ότι κατά το τρέχον έτος και μέχρι σήμερα δεν έχει αποσταλεί στην Περιφερειακή ενότητα Καβάλας καμία πίστωση για τη δακοκτονία του 2018 και οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την έναρξη του προγράμματος έγιναν στηριζόμενες σε κάποια υπόλοιπα πιστώσεων που υπήρχαν στους κωδικούς του προϋπολογισμού και ήταν ταμειακά διαθέσιμα . Όμως αυτά ήδη εξαντλούνται και για να συνεχιστεί το πρόγραμμα θα πρέπει να αποσταλούν άμεσα οι σχετικές πιστώσεις για να πληρωθούν οι ψεκαστές που προσλήφθηκαν και οι υπόλοιπες δαπάνες, αφού για φέτος εκτιμούμε ότι λόγου του μεγάλου πληθυσμού του δάκου και ανάλογα με την εξέλιξη του ίσως χρειαστεί να γίνουν 5 γενικοί ψεκασμοί».

«Να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις ζημιών όπως έγινε και στην Κορινθία»

Οι παρατεταμένες και άκαιρες βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή το προηγούμενο διάστημα προκάλεσαν πολλά προβλήματα στους αμπελώνες της Καβάλας και γι’ αυτό ο ΕΛΓΑ θα πρέπει να κάνει δεκτές τις αιτήσεις για αναγγελία ζημιών από τους καλλιεργητές, όπως έγινε και στην περίπτωση της Κορινθίας. Αυτό αναφέρει στην επιστολή του προς τον Θεοφάνη Κουρεμπέ, ο Θόδωρος Μαρκόπουλος, η οποία μάλιστα κοινοποιήθηκε προς του υπουργείο αγροτικής ανάπτυξης & τροφίμων, τους βουλευτές της Καβάλας καθώς και την προϊσταμένη του ΕΛΓΑ Καβάλας.

Η επιστολή προς τον Θεοφάνη Κουρεμπέ αναφέρει τα εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, λόγω των άκαιρων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που σημειώθηκαν στην Π.Ε. Καβάλας, το προηγούμενο διάστημα έχουν αρχίσει να εμφανίζονται συμπτώματα  όπως ο «αστερίσκος», το σχίσιμο της ράγας κλπ. Συνεπώς είναι ανάγκη να πραγματοποιηθούν άμεσες αναγγελίες για άκαιρες βροχοπτώσεις και να αρχίσουν να γίνονται δεκτές αιτήσεις δηλώσεις ζημιών από τους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ. Τονίζουμε ότι οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις, το βλαστικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι αμπελώνες αλλά και οι ιδιαίτερες κλιματικές συνθήκες που επικράτησαν στην φετινή καλλιεργητική περίοδο διαμορφώνουν μία σημαντική εξελισσόμενη ζημία, η οποία οφείλεται αποκλειστικά στις παρατεταμένες και άκαιρες βροχοπτώσεις. Συνεπώς είναι ανάγκη να δρομολογηθούν οι αναγγελίες ζημιάς όπως έγινε ήδη και στην Π.Ε. Κορινθίας».