Ένα έξυπνο σύστημα για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στη Δράμα από την Περιφέρεια ΑΜΘ

Περιλαμβάνει μετεωρολογικό σταθμό, μονάδες μέτρησης των ρύπων του αέρα, της ροής και της ποιότητας των υδάτων, και θα δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το μικροκλίμα της περιοχής.

Με 180.000 ευρώ θα χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια ΑΜΘ από το Επιχειρησιακό της Πρόγραμμα την εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου συστήματος τηλεματικής για την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής στον Δήμο Δράμας.

Το «έξυπνο» αυτό σύστημα θα περιλαμβάνει μετεωρολογικό σταθμό καθώς και μονάδες μέτρησης των ρύπων του αέρα, της ροής και της ποιότητας των υδάτων, και, μέσω μιας ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, θα δίνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για το μικροκλίμα της περιοχής.

Η εγκατάστασή του είναι μέρος της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας.