Ο ΟΠΕΚΑ θα δίνει πλέον το διατροφικό επίδομα των νεφροπαθών

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας όπου τονίζεται απ’ εδώ και πέρα οι νέες αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας

Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι με τις διατάξεις της αρ. Δ12α/Γ.Π.οικ 68856/2202/28-12-018 (ΦΕΚ Β’5855) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, από 01/01/2019 η αρμοδιότητα χορήγησης του διατροφικού επιδόματος σε νεφροπαθείς και μεταμοσχευμένους έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στον οποίο θα πρέπει να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι.

Στο εξής οι νέες αιτήσεις θα υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας από εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους των Κέντρων Κοινότητας των Δήμων ή του ΟΠΕΚΑ. Ως εκ τούτου, ο εξαμηνιαίος τακτικός έλεγχος που γινόταν μέχρι σήμερα από την Υπηρεσία για την αναθεώρηση του δικαιώματος επιδότησης δεν θα συνεχιστεί καθώς η χορήγηση του διατροφικού επιδόματος θα γίνεται πλέον από τον ΟΠΕΚΑ σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις.

Οι καταστάσεις των δικαιούχων για το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018, έχουν ήδη διαβιβαστεί για πληρωμή στον αρμόδιο φορέα. Για οποιαδήποτε πληροφορία  μπορείτε να επικοινωνείτε, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30,  στο  τηλ. 2513503367 , της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Καβάλας ή στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΑ.