Ακόμα μία αθώωση Καλλιοντζή για την υπόθεση Μπουδακίδου

Ομόφωνη απαλλαγή από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας για το οικονομικό σκέλος των εκδηλώσεων που πληρώθηκαν από τη Νομαρχία αλλά δεν έγιναν ποτέ

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας αθώωσε την Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017 ο πρώην Νομάρχης Καβάλας Θόδωρος Καλλιοντζής και για το ποινικό μέρος (του οικονομικού σκέλους) της υπόθεσης Μπουδακίδου, για τον καταλογισμό που προέκυψε για τον ίδιο και τους υπόλοιπους 15 συνεργάτες ή υπαλλήλους.
Αρχικά, ο Οικονομικός Επιθεωρητής που έλεγξε την υπόθεση το 2013, όταν προσδιόρισε το χρηματικό ποσό το οποίο εμφανίστηκε ως ανοίκεια δαπάνη, το καταλόγισε σε αιρετούς και υπηρεσιακούς παράγοντες, δηλαδή στους Προέδρους της Δ΄ και της Α΄ Νομαρχιακής Επιτροπής Κώστα Τζώτζο και Γιώργο Τσαλουχίδη αντίστοιχα οι οποίοι και αποφάσιζαν την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων και διεκπεραίωναν τα συμφωνητικά, τα χρηματικά εντάλματα και τις επιταγές, στον Κώστα Τσακίρη που εφέρετο στα πρακτικά των συνεδριάσεων της Δ΄ Επιτροπής να εισηγείται τις εκδηλώσεις και βέβαια στον Θόδωρο Καλλιοντζή λόγω της ιδιότητάς του ως Νομάρχης.
Το ίδιο ποσό και εξ ολοκλήρου καταλογίστηκε σε όσους συμμετείχαν στη διαδικασία και έγινε απαιτητό από την Οικονομική Εφορία. Παράλληλα, λόγω της ιδιότητός του, ο κ. Καλλιοντζής θεωρήθηκε πρωτοοφειλέτης από το Υπουργείο Οικονομικών. Για τον λόγο αυτό ασκήθηκε σε βάρος του τ. Νομάρχη ποινική δίωξη ως οφειλέτης του δημοσίου.
Ωστόσο, η υπόθεσή του ελέγχθηκε από το IV Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο τον απάλλαξε ομόφωνα, δεδομένου ότι δεν βρέθηκε κανένα στοιχείο συμμετοχής του στη διαχείριση των συγκεκριμένων συναλλαγών, αλλά ούτε και μαρτυρία που να τον εμπλέκει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο. Το IV τμήμα του Ε.Σ. ως γνωστόν, υπεισέρχεται την ουσία της υπόθεσης. Το ποινικό δικαστήριο (Τριμελές Πλημμελειοδικείο Καβάλας) σε προηγούμενες δικασίμους της υπόθεσης, δεν αρκέστηκε στις απαλλακτικές αποφάσεις του Ε.Σ., αλλά ζητούσε και βεβαίωση πως δεν ασκήθηκε αναίρεση από τον Επίτροπο του κράτου, γεγονός που να τις καθιστά αμετάκλητες.
Στη δίκη της Παρασκευής 10 Μαρτίου 2017, ο κ. Καλλιοντζής κατέθεσε τη σχετική βεβαίωση. Μετά από τρεις αναβολές που το ίδιο το δικαστήριο είχε δώσει,  εκδίκασε την υπόθεση απαλλάσοντας ομόφωνα τον τ. Νομάρχη μετά και την απαλλακτική πρόταση της Εισαγγελέως.
Για τον κ. Καλλιοντζή έκλεισε απαλλακτικά το οικονομικό σκέλος. Απέμεινε το ποινικό δικαστήριο όπου κατηγορείται σύμφωνα με το βούλευμα για ηθική αυτουργία.