Ερώτηση Νίκου Παναγιωτόπουλου στη Βουλή για την άμεση ενίσχυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Καβάλας

Ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας ζήτησε από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου την άμεση ενίσχυσή της με κτηνιάτρους-Χωρίς κανέναν δημόσιο κτηνίατρο η Θάσος

Την ανάγκη της άμεσης ενίσχυσης της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Νομού Καβάλας με ιατρικό προσωπικό (κτηνιάτρους) προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της επεσήμανε ο βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Παναγιωτόπουλος στον αρμόδιο υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου, καταθέτοντας σχετική ερώτηση στη Βουλή.

Αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης

Κύριε Υπουργέ,
η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν. Καβάλας αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λειτουργίας και ευρυθμίας, εξαιτίας, μεταξύ άλλων, της υποστελέχωσής της σε ιατρικό προσωπικό. Τα προβλήματα αυτά καθιστούν ιδιαίτερα δυσχερή την επιτέλεση του έργου της, τόσο σε ό,τι αφορά στην στήριξη της τοπικής κτηνοτροφίας, όσο και αναφορικά με τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Συγκεκριμένα, η Κτηνιατρική Υπηρεσία Ν. Καβάλας στελεχώνεται σήμερα από τρεις (3) κτηνίατρους, εκ των οποίων ο ένας βρίσκεται σε αναρρωτική άδεια και σύμφωνα με το Σύνδεσμο Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας, είναι αμφίβολο το αν και το πότε θα επιστρέψει στην υπηρεσία.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι ο Ν. Καβάλας διαθέτει δύο σφαγεία, ιχθυόσκαλα, τελωνείο, λιμάνι που είναι η πύλη εξαγωγής ζώντων ζώων στη Βόρεια Ελλάδα, εκατοντάδες κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες, επιχειρήσεις μεταποίησης και πώλησης των ζωικών προϊόντων και όλα αυτά υπόκεινται στον έλεγχο της κτηνιατρικής υπηρεσίας, καθώς οι αρμοδιότητες της κτηνιατρικής υπηρεσίας δεν εξαντλούνται μόνο στον έλεγχο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, αλλά καλύπτουν και ελέγχους σε σφαγεία, ιχθυόσκαλα, τελωνεία, στην αλυσίδα πώλησης των προϊόντων ζωικής παραγωγής, κ.ά. Επίσης, η κτηνιατρική υπηρεσία έχει την ευθύνη για τον έλεγχο κάθε είδους ζώου που βρίσκεται στο Ν. Καβάλας.

Επιπρόσθετα, πρέπει να σημειωθεί ότι το νησί της Θάσου, το οποίο ανήκει στην κτηνιατρική υπηρεσία του νομού, δεν διαθέτει κανένα δημόσιο κτηνίατρο και εξαιτίας της έλλειψης προσωπικού που προαναφέρθηκε, η εξυπηρέτηση και ο έλεγχος των κτηνοτρόφων από την υπηρεσία είναι επιεικώς ανεπαρκής.

Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες του προσωπικού της κτηνιατρικής υπηρεσίας, η τελευταία ουσιαστικά αδυνατεί να επιτελέσει το έργο της και πρέπει να αναγνωριστεί η ύπαρξη πλημμελών ελέγχων σε όλα τα επίπεδα, με αποτέλεσμα, να τίθεται σε κίνδυνο τόσο η δημόσια υγεία, όσο και η οικονομική βιωσιμότητα πολλών κτηνοτροφικών μονάδων του νομού.

Οι διαμαρτυρίες και οι καταγγελίες του Συνδέσμου Κτηνοτρόφων Ν. Καβάλας, ο οποίος με συνέπεια και υπευθυνότητα θέτει συνεχώς το πρόβλημα της υποστελέχωσης της κτηνιατρικής υπηρεσίας του νομού, τόσο σε περιφερειακό όσο και σε κεντρικό επίπεδο, δυστυχώς, μέχρι σήμερα δεν έχουν εισακουστεί.

Από όλα τα παραπάνω, είναι παραπάνω από προφανές ότι είναι επιτακτική η ανάγκη της άμεσης στελέχωσης της κτηνιατρικής υπηρεσίας με επιπλέον κτηνιάτρους, είτε μέσω νέων προσλήψεων, είτε μέσω μετατάξεων, ή εσωτερικών μετακινήσεων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το υπουργείο για την άμεση ενίσχυση σε ιατρικό προσωπικό (κτηνίατρους) της κτηνιατρικής υπηρεσίας Ν. Καβάλας, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στοιχειωδώς στις υποχρεώσεις της;
  2. Ποιος είναι ο γενικότερος σχεδιασμός του υπουργείου για την ανασυγκρότηση και ενίσχυση των κτηνιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσφέρουν ουσιαστική και ολοκληρωμένη στήριξη στους κτηνοτρόφους και να έχουν ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη της κτηνοτροφικής παραγωγής;