Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ: Όλες οι αποφάσεις της 9ης Τακτικής Συνεδρίασης

Μεταξύ άλλων, εγκρίθηκαν η προγραμματική σύμβαση για την ενίσχυση του Φεστιβάλ Φιλίππων και τα έργα Σταθάκη στα Τενάγη των Φιλίππων

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατά την 9η Τακτική Συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Ιουνίου 2018 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ » της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης, αποφάσισε σχετικά με τα Θέματα που συζητήθηκαν τα εξής:

1Έγκριση δικαιολόγησης απουσίας Περιφερειακών Συμβούλων από τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

2Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης  μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας, της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» και του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας για το έργο «61ο ΦΕΣΤΙΒΑΛ  ΦΙΛΙΠΠΩΝ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, εγκρίθηκε ομόφωνα.

3Έγκριση σχεδίου και σύναψης προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Δήμου Καβάλας και της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Καβάλας. Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

4Ανάκληση των υπ’ αριθμ.21/2018 και 65/2018 αποφάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής  Μακεδονίας και Θράκης. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ κ. Αριστοτέλης Γκαράνης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

5Έγκριση καθορισμού θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στις υπηρεσίες της  Περιφερειακής Ενότητας Δράμας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας  και Θράκης. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας της ΠΑΜΘ κ. Αριστοτέλης Γκαράνης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

6Ορισμός εκπροσώπου της  Περιφέρειας  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης  για τη σύσταση Συμβουλίου Χρηστών Λιμένα Καβάλας, στην Π.Ε Καβάλας. Για το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, αποφασίστηκε ομόφωνα ο ορισμός εκπροσώπων.

7Ορισμός εκπροσώπων της Περιφέρειας ΑΜΘ στα Διοικητικά Συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (ΦΔΠΠ) σε εφαρμογή του άρθρου 5 του Ν.4519/2018 (ΦΕΚ Α’ 25/20-02-2018). Για το θέμα που εισηγήθηκε η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κα. Ζωή Κοσμίδου, αποφασίστηκε κατά πλειοψηφία  ο ορισμός εκπροσώπων.

8Έγκριση σχεδίου και σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Δοξάτου για την υλοποίηση της παροχής υπηρεσιών (εργασίες) με τίτλο «ΙΣΟΠΕΔΩΣΗ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΘΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ, ΜΠΑΖΑ, ΚΛΑΔΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ». Το θέμα που εισηγήθηκε ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χρήστος Γεωργιτσόπουλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

9Έγκριση συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Δήμου Καβάλας, για την υλοποίηση έργων ύδρευσης και άρδευσης στην περιοχή Φιλίππων. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο  Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

10Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 62/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου  με την οποία εγκρίθηκε το σχέδιο και η σύναψη  Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης του έργου : «Προκαταρκτικές ενέργειες για την ένταξη του παραποτάμιου δάσους Κοτζά Ορμάν στο πρόγραμμα “Ανθρωπος και Βιόσφαιρα” (Μ.Α.Β.)»  ως προς τα  έχοντας υπόψη και ως προς το άρθρο 2 , 6 και 7 αυτής.  Το θέμα που εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε Καβάλας κ. Θεόδωρος Μαρκόπουλος, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

11Έγκριση αποδοχής των όρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση του έργου & Ορισμός του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ως φορέα υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου «Smart Circular Procurement» / «Έξυπνες διαδικασίες κυκλικών προμηθειών» και ακρωνύμιο «CircPro» του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Interreg EUROPE. Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης, εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.

12Επικύρωση πρακτικού της 4ης συνεδρίασης, έτους  2018 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Το θέμα που εισηγήθηκε η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας και  Θράκης κα. Ελένη Δημούδη – Τζατζαΐρη, εγκρίθηκε ομόφωνα.

Δελτίο Τύπου