Ο Κώστας Μορφίδης για τον Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας ΑΜΘ

Η εισήγηση του στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών που θα περιληφθεί στην έκθεση συμπερασμάτων

Συνεδρίασε την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Περιφερειών με σκοπό την συμπερίληψη εισηγήσεων για την συγγραφή της Έκθεσης Συμπερασμάτων. Ο βουλευτής Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Μορφίδης εισηγήθηκε σχετικά με το Στρατηγικό Αναπτυξιακό Σχέδιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Συγκεκριμένα, σημείωσε ότι «η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί ένα ιδιόμορφο δείγμα ελλιπούς ανάπτυξης, οικονομικής απομόνωσης και εσωστρέφειας, ως αποτέλεσμα στρεβλών πολιτικών αντιλήψεων και επιλογών. Και τούτο παρότι διαθέτει πλήθος γεωφυσικών και γεωστρατηγικών χαρακτηριστικών, που θα έπρεπε να την έχουν οδηγήσει εδώ και δεκαετίες σε μια θεμελιωδώς διαφορετική από τη σημερινή αναπτυξιακή πορεία. Η δε πολύμορφη κρίση της τελευταίας δεκαετίας απλώς μεγέθυνε τα χρόνια συσσωρευμένα προβλήματα στην περιοχή αυτή».

Παράλληλα, ανέφερε ότι «τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής μπορούν να αναδειχθούν με την αποτελεσματική αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, φυσικών πόρων, καινοτόμων ιδεών και τεχνογνωσίας, χρηματοδοτικών εργαλείων και κατάλληλων πολιτικών επιλογών στους επενδυτικούς τομείς».

Συγκεκριμένα, για τον τομέα των μεταφορών αναφέρθηκε στα δύο μεγάλα αναπτυσσόμενα λιμάνια, της Αλεξανδρούπολης και της Καβάλας, τα οποία εξυπηρετούν εμπορικούς και επιβατικούς-τουριστικούς προορισμούς καθώς και δύο αεροδρόμια στις πόλεις αυτές, ενώ πρόσθεσε ότι  «για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δύο λιμένων, σχεδιάζεται η σύνδεσή τους με τη σιδηροδρομική Εγνατία, προκειμένου να εξασφαλιστεί η η αύξηση της εμπορευματικής κίνησης».

Τόνισε επίσης ότι  πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για τα νησιά της Θάσου και της Σαμοθράκης, τα οποία κατά καιρούς δοκιμάζονται από φυσικές καταστροφές, ενώ, συμπληρώνοντας αναφέρθηκε η επίλυση του χρόνιου περιοδικού προβλήματος της ακτοπλοϊκής σύνδεσης των δύο αυτών νησιών, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο.

Περαιτέρω, και σε ό,τι αφορά τους άξονες στον τομέα των Μεταφορών, σημείωσε το ζήτημα που τίθεται ως προς την προτεραιότητα σχετικά με την κατασκευή του κάθετου άξονα σύνδεσης του νομού Δράμας με την Εγνατία Οδό (και τη σύνδεση της χώρας με τη Βουλγαρία) στις διαδρομές Δράμα – Καβάλα (τον οποίο ήδη η Περιφέρεια έχει στο σχεδιασμό της) και Δράμα – Αμφίπολη, όπως επίσης και στη σύνδεση της Δράμας με τη σχεδιαζόμενη Σιδηροδρομική Εγνατία. Επίσης, αναφέρθηκε στον κάθετο άξονα Κομοτηνής – ελληνοβουλγαρικών συνόρων και κυρίως στη βελτίωση των λειτουργιών του τελωνιακού σταθμού της Νυμφαία

Στον κρίσιμο πρωτογενή τομέα, στάθηκε στις υποδομές που θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των αγροτών και των κτηνοτρόφων, τονίζοντας ότι αξιοποιούνται προγράμματα δημοσίων επενδύσεων καθώς και προγράμματα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία αφορούν σε μια σειρά συντήρησης υφιστάμενων έργων και σε μελέτες νέων (εγγειοβελτιωτικά και αρδευτικά έργα, αναδασμοί, γεωτρήσεις, κτηνοτροφικό πιλοτικό πάρκο κ.ά.).

Χαρακτήρισε τον Τουρισμό «σύνθετο αναπτυξιακό θέμα» καθώς συνδυάζει πολλούς επιμέρους τομείς και έκανε ειδική μνεία στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Αναφέρθηκε εκτενώς στην ενεργειακή δυναμική της περιοχής μέσω των διερχόμενων αγωγών από αυτή, όπως επίσης και στην αναγκαιότητα περαιτέρω στόχευσης σε τομείς καινοτομίας και έρευνας (χημικά, ορυκτά, ηλεκτρονικά, θέματα ενέργειας κ.ά.).

Κατέληξε τονίζοντας ότι «αλλάζοντας το αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας και μετατρέποντας την περιφερειακότητα από μια απαξιωμένη έννοια σε κεντρικό εργαλείο πολιτικής, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης μπορεί να αισιοδοξεί ότι έχει τις δυνατότητες στο άμεσο μέλλον να αναδείξει τις αρετές της και να δημιουργήσει βήμα –  βήμα ένα παραγωγικό μοντέλο – πρότυπο για τη χώρα».