Θόδωρος Μαρκόπουλος: Αντιπεριφερειάρχης άνευ… χαρτοφυλακίου, πλέον και με ΦΕΚ!

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η απόφαση Μέτιου για ανάκληση του μεγαλύτερου μέρους των αρμοδιοτήτων του και η εκχώρηση αυτών στον Κώστα Αντωνιάδη

Στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) με αριθμό 567 και ημερομηνία δημοσίευσης την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜ-Θ Χρήστου Μέτιου για ανάκληση των αρμοδιοτήτων του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Θόδωρου Μαρκόπουλου και η εκχώρηση αυτών στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της ΠΑΜΘ Κώστα Αντωνιάδη.

Αναλυτικά, στο σχετικό ΦΕΚ αναφέρεται:

«Ανακαλούμε την αριθμ. Δ.Δ οικ 1323/20-3- 2016 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με την Δ.Δ οικ.5832/29-8-2018 απόφαση, κατά το μέρος που αφορά την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Αντιπεριφερειάρχη της ΠΕ Καβάλας και Μεταβιβάζουμε στον Κωνσταντίνο Αντωνιάδη, Περιφερειακό Σύμβουλο της ΠΕ Καβάλας και Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού της ΠΑΜΘ, τις αρμοδιότητες των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 των ως άνω αποφάσεων.
Κατά τα λοιπά ισχύει η 1323/30-3-2016 (ΦΕΚ 952 Α’) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Δ.Δ οικ 5832/29-8-2018 απόφαση.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Κομοτηνή, 18 Φεβρουαρίου 2019
Ο Περιφερειάρχης ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΤΙΟΣ».