Ο Μάκης Παπαδόπουλος προετοιμάζει την επιστροφή και την παραμονή των νέων στον «Τόπο της ζωής μας»

Να αλλάξει το δήμο Καβάλας έχοντας στην «πρώτη γραμμή» της νεολαίας της, στοχεύει ο υποψήφιος δήμαρχος Καβάλας

Το σχέδιο του για τη νεολαία της Καβάλας παρουσιάζει με ανακοίνωση του ο Μάκης Παπαδόπουλος. Ο επικεφαλής του «Τόπου της ζωής μας» επισημαίνει ότι δεν θα πρέπει να χαθούν οι ευκαιρίες του παρελθόντος και να αξιοποιηθούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία για δράσεις και συμπράξεις που αφορούν τους νέους ανθρώπους, προκειμένου να επιστρέψουν και να παραμείνουν στον τόπο τους.

Ακολουθεί το δελτίο τύπου του συνδυασμού του «Ο τόπος της ζωής μας».

«Δεν πρέπει να χαθούν ευκαιρίες για τους νέους της Καβάλας, όπως χάθηκαν στις δύο προηγούμενες θητείες»

«Ως διοίκηση του Δήμου, σχεδιάζουμε, προγραμματίζουμε και προωθούμε σύγχρονες πολιτικές για τη νεολαία στον Δήμο μας. Οι δύο προηγούμενες διοικήσεις στον Δήμο δεν ασχολήθηκαν καθόλου με τον σχεδιασμό ειδικής πολιτικής για τους νέους και δεν αξιοποίησαν κανένα χρηματοδοτικό εργαλείο για τη δημιουργία δράσεων και συμπράξεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Την περίοδο 2014-2020 θα έχουν διατεθεί 15 δισεκατομμύρια ευρώ για δράσεις και δίκτυα νεολαίας, ενώ για την επόμενη προγραμματική περίοδο (2021-2027) προγραμματίζεται να διατεθούν 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί, όπως χάθηκαν οι προηγούμενες.

Ποιο είναι το Σχέδιό μας για τη Νεολαία:

 1. Θεσπίζουμε Αντιδημαρχία Νεολαίας, η οποία δεν θα είναι “διακοσμητική”, αλλά θα σχεδιάζει πολιτικές, μέτρα και δράσεις και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους και τα αποτελέσματά τους.
 2. Καταστρώνουμε μία Τοπική Στρατηγική για τη Νεολαία, με συγκεκριμένες δράσεις, χρηματοδότηση και δείκτες αποτελεσμάτων της υλοποίησης της στρατηγικής αυτής.
  Η Στρατηγική αυτή θα βασίζεται στα συμπεράσματα ειδικών ερευνών που θα γίνουν για την καταγραφή των προβλημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στο Δήμο μας.
  Εναρμονίζουμε τη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου με τη στρατηγική μας για τη νεολαία, έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε καλύτερα στην εξυπηρέτηση των αναγκών τους.
 3. Θεσπίζουμε άμεσα ένα μόνιμο φόρουμ διαλόγου και δράσης, σε συνεργασία με τις τοπικές εθελοντικές ομάδες νέων, ώστε οι νέοι άνθρωποι να έχουν ένα μόνιμο σημείο συνάντησης και επαφής, να ανταλλάσουν απόψεις και να διαμορφώνουν δράσεις. Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει κανένας τέτοιος χώρος.
 4. Δημιουργούμε ειδική ψηφιακή πύλη (portal) για τη νεολαία και δίνουμε τη δυνατότητα σε νέους να παράγουν εκπομπές με νεανικό περιεχόμενο στο Δημοτικό Ραδιόφωνο.
 5. Αξιοποιούμε όλα τα Ευρωπαϊκά και τα Εθνικά προγράμματα χρηματοδότησης για τη νεολαία, και κυρίως το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+.
 6. Συμμετέχουμε σε υφιστάμενα Ευρωπαϊκά και Εθνικά δίκτυα ανταλλαγής καλών πρακτικών για τη νεολαία, ώστε να λάβουμε την καλύτερη τεχνογνωσία που υπάρχει (Europe Goes Local, Intercity Youth Network, Dypall κ.ά.).
 7. Ενθαρρύνουμε και συμμετέχουμε στη διοργάνωση εθελοντικών δράσεων των νέων σε τομείς δραστηριότητας του Δήμου που απαιτούν υψηλή ευαισθητοποίηση των δημοτών (πολιτισμός, κοινωνική στήριξη, ανακύκλωση, ειδικά περιβαλλοντικά θέματα κ.ά.).
  Θεσπίζουμε ειδική πρόσκληση για χρηματοδότηση νεανικών ομάδων και δράσεων με αξιολόγηση των ιδεών που θα κατατίθενται.
 8. Δημιουργούμε Κέντρο Νεότητας που θα καλύπτει διαφορετικές δομές εξυπηρέτησης των δραστηριοτήτων των νέων (Θερμοκοιτίδα νέων καινοτόμων επιχειρήσεων, δομή διαλόγου, κέντρο πολιτισμού κ.ά.).
 9. Καταστρώνουμε και υλοποιούμε (σε σύμπραξη με Ευρωπαϊκούς, εθνικούς και τοπικούς φορείς) ένα ειδικό σχέδιο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για νέους σε σχέση με την αξιοποίηση του Μνημείου ΟΥΝΕΣΚΟ των Φιλίππων. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο κύκλο επιχειρηματικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων στην περιοχή, με νέες καινοτόμες επιχειρήσεις και νέες θέσεις εργασίας.
 10. Καταθέτουμε υποψηφιότητα για τη διοργάνωση του θεσμού «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας» από τον Δήμο μας. Μέσα από αυτή την πρωτοβουλία κάνουμε την Καβάλα και τους Φιλίππους γνωστούς σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Με όραμα, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά, με ικανή ομάδα, με έναν Δήμαρχο για όλους, προετοιμάζουμε την επιστροφή και την παραμονή των νέων στον τόπο μας»!