Μακάριος Λαζαρίδης για Θάσο: Να ενταχθεί στις εξαιρέσεις του νόμου περί τεκμηρίου κυριότητας για εμπράγματα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου

Ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή Καβάλας της ΝΔ, μετά τις πληροφορίες της Θασιακής Ένωσης ότι το νησί δεν περιλαμβάνεται στις εξαιρέσεις του Νόμου

Να ενταχθεί η Θάσος στις εξαιρέσεις του νόμου περί τεκμηρίου κυριότητας για εμπράγματα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, ως μη δορυάλωτη περιοχή, ζητάει ο Βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Λαζαρίδης κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, με θέμα «Συμπερίληψη της Θάσου στις εξαιρέσεις του άρθρου 62, παρ. 1, του νόμου 998/1979 περί τεκμηρίου κυριότητας για εμπράγματα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, ως μη δορυάλωτη περιοχή».

Μάλιστα, επικαλείται πληροφορίες που ήλθαν σε γνώση του μέσω της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, σύμφωνα με τις οποίες, το νησί της Θάσου, παρότι μη δορυάλωτο, δεν συμπεριλαμβάνεται στις εν λόγω εξαιρέσεις του νόμου, καθώς δεν είχε καν εθνικές γαίες, αλλά μόνον ιδιόκτητες και κοινοτικές.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Λαζαρίδης ρωτά για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και επιπλέον, σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να προστεθεί η Θάσος, ως μη δορυάλωτη περιοχή, στο προαναφερόμενο άρθρο -όπως έγινε και με την περίπτωση της Μάνης, η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης του κ. Λαζαρίδη:

Ερώτηση

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Κωστή Χατζηδάκη

Θέμα: Συμπερίληψη της Θάσου στις εξαιρέσεις του άρθρου 62, παρ. 1, του νόμου 998/1979 περί τεκμηρίου κυριότητας για εμπράγματα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου, ως μη δορυάλωτη περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες που ήλθαν σε γνώση μου μέσω της Θασιακής Ένωσης Καβάλας, το νησί της Θάσου συνεχίζει να εμπίπτει στις προβλέψεις του άρθρου 62, παρ. 1, του νόμου 998/1979, με τον οποίο θεσπίστηκε τεκμήριο κυριότητας για εμπράγματα δικαιώματα υπέρ του Δημοσίου.

Από τις προβλέψεις του εν λόγω άρθρου εξαιρούνται περιοχές της χώρας μας οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί μη δορυάλωτες, όπως οι περιφέρεις των Πρωτοδικείων Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Κυκλάδων, Κυθήρων και Αντικυθήρων, καθώς και οι νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου.

Το νησί της Θάσου, παρότι μη δορυάλωτο, δεν συμπεριλαμβάνεται στις εξαιρέσεις. Το μη δορυάλωτο της Θάσου αναφέρεται στον ιστορικό Κριτόβουλο τον Ίμβριο, ο οποίος είχε αναλάβει την πρωτοβουλία της παράδοσης των νησιών του Βορείου Αιγαίου ώστε ο Μεχμέτ Β’ να αφήσει τα νησιά «εν τη προτέρα αυτών καταστάσει….».

Επίσης, σε συνεννόηση του ιδίου με τους πρέσβεις των Φράγκων ηγεμόνων στην Αδριανούπολη, συμφωνήθηκε τα νησιά να παραμείνουν κάτω από τις ίδιες πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες, όπως και πριν. Ακολούθως, το μη δορυάλωτο της Θάσου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι γίνεται αποδεκτό ως καθεστώς σε πλήθος δικαστικών αποφάσεων του Πολιτικού και του Μόνιμου Πρωτοδικείου Καβάλας.

Συνεπώς, εφόσον η Θάσος δεν κατακτήθηκε, θα έπρεπε να έχει συμπεριληφθεί στις εξαιρέσεις του συγκεκριμένου νόμου, καθώς δεν είχε καν εθνικές γαίες, αλλά μόνον ιδιόκτητες και κοινοτικές.

Τούτων δοθέντων, ερωτάται ο Υπουργός:

  1. Για ποιο λόγο δεν έχει συμπεριληφθεί το νησί της Θάσου στις εξαιρέσεις του άρθρου 62, παρ. 1, του νόμου 998/1979;
  2. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προκειμένου να προστεθεί η Θάσος ως μη δορυάλωτη περιοχή -όπως έγινε και με την περίπτωση της Μάνης, η οποία προστέθηκε εκ των υστέρων με το άρθρο 67 του νόμου 4042-13/2/2012 (ΦΕΚ 24, τεύχος Α’);