Στο Δημοτικό Συμβούλιο το δάνειο της ΔΕΥΑΚ και τα οικονομικά του Δήμου Καβάλας

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 9ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020 -

Με μόλις 4 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη πρόκειται να συνεδριάσουν τη Δευτέρα 4 Μαΐου 2020, στις 17:00, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Λόγω των περιοριστικών μέτρων κατά της εξάπλωσης της πανδημίας του κορονοϊού που συνεχίζουν να βρίσκονται σε ισχύ, η συνεδρίαση του Σώματος θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Όπως είναι αναμενόμενο, το ενδιαφέρον της συνεδρίασης θα «μονοπωλήσει» το δάνειο ύψους 1,5 εκ. ευρώ που αιτείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας, αλλά και η συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

  1. B΄ κατανομή χρηματικών ποσών στις Ενιαίες Σχολικές Επιτροπές για το έτος 2020.
  2. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.
  3. Έγκριση της με αριθμό 81/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας (Δ.Ε.Υ.Α.) που αφορά «Αίτηση οικονομικής ενίσχυσης σύμφωνα με την ΠΝΠ 75 (ΦΕΚ Α’ 75/30.03.2020)».
  4. Συζήτηση για τα οικονομικά του Δήμου Καβάλας.