Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας

Στο «τραπέζι» οι έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020, στις 15:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος με μοναδικό θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη την «Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Καβάλας ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021».

Σύμφωνα με την πρόσκληση που έχουν λάβει οι δημοτικοί σύμβουλοι, «Το επείγον συνίσταται στην προγραμματισμένη τέλεση αγώνων στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2020».

Η συνεδρίαση του Σώματος θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.