Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 02.11.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 23ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την ΠΝΠ άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ημερήσια διάταξη

 1. 18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
 2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2020.
 3. Εισήγηση για καθορισμό αμοιβής δικηγόρου του Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας, προκειμένου να αναζητηθεί, καταγραφεί και διορθωθεί αναφορικά με τις κτηματολογικές εγγραφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς ακινήτου της π. Κοινότητος Αμυγδαλεώνα Καβάλας.
 4. Έγκριση πρακτικού της 7ης / 15-10-2020 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου 2020 που αφορά θέμα του «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ-ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ – ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΕΝΙΚΑ».
 5. 6η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2020.
 6. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις – επισκευές κεντρικής πλατείας Καβάλας».
 7. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις – Αποκαταστάσεις Αγροτικών Δρόμων και Διανοίξεις Δρόμων έτους 2017».
 8. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση τοίχου αντιστήριξης οδοστρώματος και πεζοδρόμου στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, λόγω θεομηνίας».
 9. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας 2018».
 10. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύων οδικού φωτισμού και συντήρηση δικτύων φωτισμού Δήμου Καβάλας 2018».
 11. Αίτηση ιδιώτη, για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης εργασιών στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 13.
 12. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών σε εποχική επιχείρηση.
 13. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας με τον αναπληρωτή του προκειμένου να συμμετέχουν στη συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής σε θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης-εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, για το έτος 2021.
 14. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Καρασαββίδη Ελευθέριου από τακτικό μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
 15. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Σοφιανόπουλου Σταμάτη του Αθανασίου, από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
 16. Παραχώρηση γηπέδου Ζυγού ώστε να δηλωθεί ως έδρα για τέλεση αγώνων.
 17. Παραχώρηση κολυμβητηρίου την αγωνιστική περίοδο 2020 – 2021.
 18. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΛ ΔΗΜΟΓΛΟΥ ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021.
 19. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ».
 20. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2020 υπ. αριθμ 7.
 21. Συζήτηση και τοποθέτηση του Δημοτικού Συμβουλίου επί των αγωγών των καθηγητών του Δ.Ω.Κ. για μεταβολή της σχέσης εργασίας τους από ορισμένου χρόνου σε αορίστου.