Η παράταξη Τσανάκα βάζει «θέμα Ασημακοπούλου» και κατηγορεί Μουριάδη για «μυστική διπλωματία»

Η τ. Δήμαρχος και οι σύμβουλοί της ζητούν την απομάκρυνση των προσφύγων-μεταναστών από τη Δομή και τη διεκδίκηση του πρώην στρατοπέδου από τον Δήμο Καβάλας

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν -με τηλεδιάσκεψη- τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με 34 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη [διαβάστε όλα τα θέματα της συνεδρίασης πατώντας εδώ].

Μια μέρα πριν, η δημοτική ομάδα «Ανάσα για τον Δήμο» κατά τη δική της συνεδρίαση, «αφού εξέτασε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν στη λειτουργία της Δομής προσφύγων-μεταναστών Ασημακόπουλου», αποφάσισε και απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Κώστα Πεφάνη ζητώντας να εισαχθεί ως έκτακτο, να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση για την απομάκρυνση της Δομής από το πρώην στρατόπεδο στο Περιγιάλι.

Η παράταξη της Δήμητρας Τσανάκα, δια του προέδρου, ζητά από το Σώμα επίσης να συστήσει διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία και θα εξουσιοδοτηθεί να διαπραγματευτεί την παραχώρηση της έκτασης στον Δήμο Καβάλας.

Παράλληλα, κατηγορεί τον Δήμαρχο Θόδωρο Μουριάδη για «μυστική διπλωματία», δεδομένου ότι πρόσφατα συμφώνησε με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τη μερική παραχώρηση έκτασης του Ασημακοπούλου για τη δημιουργία δρόμου.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της επιστολής Ανάσας-Τσανάκα.

«Κύριε Πρόεδρε,
Με την υπ’ αρ. 390/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αποφάσισε κατά πλειοψηφία ότι «δεν αποδέχεται την εγκατάσταση-γκετοποίηση των µεταναστών-προσφύγων στον αστικό ιστό της πόλης γενικώς και ειδικώς εν προκειµένω στα στρατόπεδα Ασηµακόπουλου».

Ακολούθως με την υπ’ αρ.  464/2016 απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε εκ νέου κατά πλειοψηφία ότι «δεν αποδέχεται την εγκατάσταση-γκετοποίηση των µεταναστών-προσφύγων στον αστικό ιστό της πόλης γενικώς και ειδικώς εν προκειµένω στα στρατόπεδα Ασηµακοπούλου».

Η απόφαση αυτή επικαιροποιήθηκε με την υπ’ αρ. 602/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Τέλος με την υπ’ αρ. 610/2019 ομόφωνη απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε

  1. η Διοίκηση του δήμου να επιδιώξει «Γραπτή δέσμευση της πολιτικής ηγεσίας των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Εθνικής Άμυνας για το χρονοδιάγραμμα παραμονής των προσφύγων-μεταναστών στο στρατόπεδο Ασημακοπούλου και για το ακριβές σχέδιο αποχώρησής τους.
  2. Ουσιαστική εμπλοκή του Δήμου Καβάλας στη διαχείριση και τον έλεγχο λειτουργίας της δομής φιλοξενίας.
  3. Διατήρηση σταθερού αριθμού προσφύγων στη δομή φιλοξενίας, για να αποφευχθεί ο κίνδυνος «ασφυξίας» και δημιουργίας ανεξέλεγκτων καταστάσεων.
  4. Διεκδίκηση της παραχώρησης του στρατοπέδου Ασημακοπούλου στο Δήμο Καβάλας, ώστε να αξιοποιηθεί προς όφελος των πολιτών.
  5. Λήψη μέτρων προστασίας των πολιτών της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ενίσχυσης των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ.
  6. Συνέχιση της διεκδίκησης των χρημάτων που διέθεσε ο Δήμος Καβάλας για τη φιλοξενία των πρώτων μεταναστών.
  7. Διαρκή συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Φιλίππων Νεαπόλεως και Θάσου και τους κοινωνικούς εταίρους.

Έκτοτε ο δήμαρχος Καβάλας και η διοίκηση του Δήμου δεν έχουν προχωρήσει σε καμία ενέργεια προς την πλευρά της ικανοποίησης των αιτημάτων του Δήμου Καβάλας όπως παγίως εκφράζονται από το 2016 μέχρι σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Αντιθέτως τον τελευταίο καιρό ο δήμαρχος συμφώνησε με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής όχι την  απομάκρυνση της δομής, αλλά τον χωροταξικό περιορισμό της προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες διάνοιξης οδού που προβλέπεται για την περιοχή. Μια τέτοια όμως συμφωνία αποτελεί ουσιαστικά σιωπηρή αποδοχή της υφιστάμενης κατάστασης και σε καμία περίπτωση δεν ταυτίζεται με τις προαναφερόμενες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αντιθέτως δίνει το μήνυμα ότι ο Δήμος αποδέχεται την υφιστάμενη κατάσταση, αρκεί να υπάρξουν μικρά ανταλλάγματα.

Την ίδια στιγμή οι μεταναστευτικές ροές στην χώρα, όπως παραδέχεται η κυβέρνηση, έχουν σχεδόν μηδενιστεί και πολλές δομές σε ολόκληρη την Ελλάδα έχουν καταργηθεί. Σε ερώτηση μάλιστα στον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής κ. Μηταράκη γιατί το ίδιο δεν συμβαίνει και για την δομή Ασημακόπουλου η οποία μάλιστα βρίσκεται και εντός αστικού ιστού, ο κ Υπουργός απήντησε αφοπλιστικά «γιατί κάτι τέτοιο δεν έχει ζητηθεί από τις τοπικές αρχές»!!!

Επειδή επομένως οι συνθήκες σήμερα είναι απολύτως ώριμες για να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου περί απομάκρυνσης από το πρώην στρατόπεδο Ασημακόπουλου της δομής φιλοξενίας προσφύγων-μεταναστών.

Επειδή οι εξελίξεις των τελευταίων ημερών αποδεικνύουν ότι η διατήρηση της δομής εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία τόσο των διαμενόντων εντός αυτής όσο και των δημοτών μας.

Επειδή ο δήμαρχος Καβάλας θα πρέπει επιτέλους να σταματήσει την «μυστική διπλωματία» και να ακολουθήσει τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου που απηχούν τις απόψεις της συντριπτικής πλειοψηφίας των δημοτών μας.

Επειδή δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 93 ΚΔΚ «Το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή της δημαρχιακής επιτροπής».

Επειδή επιπλέον δυνάμει της παρ. 7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010  ισχύει ότι: «…Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι` αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης…»

Για τους λόγους αυτούς αιτούμαστε την εισαγωγή εκτάκτου θέματος στην 9η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη απόφασης όπως παρακάτω:

Το δημοτικό  συμβούλιο

  1. ζητά την απομάκρυνση της δομής προσφύγων-μεταναστών από το πρώην στρατόπεδο Ασημακόπουλου,
  2. συστήνει διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία  σε συνεργασία με τον δήμαρχο, τον αντιπεριφερειάρχη και τον περιφερειάρχη θα αναζητήσουν κατάλληλη έκταση για την μετεγκατάσταση της χωρίς αυτό να αποτελεί απαραίτητη  προϋπόθεση για την απομάκρυνση της δομής και
  3. αναθέτει στην ίδια Επιτροπή την διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της παραχώρησης του πρώην στρατοπέδου στο Δήμο Καβάλας.

Καβάλα 18 Απριλίου 2021
Για τη Δημοτική Παράταξη «ΑΝΑΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ»
Η επικεφαλής
Δήμητρα Τσανάκα