Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 19.04.2021 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 8ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2021

Τη Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας με 34 θέματα εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη.

Η συνεδρίαση, 8η για το έτος 2021, θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, την εγκύκλιο 426/Α.Π. 77233/13-11-20 του ΥΠ.ΕΣ.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ετήσια Έκθεση έτους 2020 του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας.
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2021.
3. Υποχρεωτική αναμόρφωση των Οικονομικών στόχων του ΟΠΔ του Δήμου Καβάλας οικ. έτους 2021.
4. Έκθεση πεπραγμένων έτους 2020, Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας.
5. Έγκριση της υπ΄αριθ. 1 απόφασης της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων – Εκδηλώσεων και Ονοματοδοσίας Οδών και Πλατειών – Συνοικιακών Συμβουλίων, σχετικά με την αναγκαιότητα της ονοματοδοσίας οδών, πλατειών και οικισμών και αρίθμηση των οικοδομών όλων των κοινοτήτων του Δήμου Καβάλας με κανονική ρυμοτομία.
6. Τροποποίηση – Συμπλήρωση της Αριθ. 673/2016, Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, με θέμα: «Χορήγηση Έκτακτων Οικονομικών Ενισχύσεων μέσω βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
7. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Καβάλας στο Δίκτυο πόλεων «ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΒΙΩΣΙΜΗ ΠΟΛΗ», έγκριση καταστατικού, διακήρυξης και ορισμός εκπροσώπων.
8. Έγκριση παράτασης του χρόνου υλοποίησης του έργου «Making Spend Matter» – (ελεύθερη μετάφραση: Αξιοποιώντας τη δύναμη των δημόσιων δαπανών) του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας URBACT III.
9. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2021.
10. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ».
11. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – οδοσήμανση Δ.Ε. Καβάλας έτους 2019».
12. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και εργοταξιακής σήμανσης επί των οδών Μ. Αλή και Ανθεμίου στη συνοικία της Παναγίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του Ο.Τ.Ε Α.Ε.
13. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση της λειτουργικής ικανότητας Τεναγών Φιλίππων του Δήμου Καβάλας».
14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Ανόρυξη ερευνητικής γεωθερμικής γεώτρησης στην περιοχή κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας».
15. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2018».
16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων Δήμου Καβάλας έτους 2019».
17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Επισκευές-Κατασκευές-Συντηρήσεις Αθλητικών Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017».
18. Αίτηση των γονέων του βατραχανθρώπου Θεόδωρου Κάργα, για εκτέλεση εργασιών καλλωπισμού της προτομής του (έναντι της Στρατιωτικής Λέσχης.
19. Αίτηση ιδιώτη (Κ. Χασουλάκη), για την χορήγηση άδειας εκτέλεσης διερευνητικών εργασιών σε λιθοδομή ιδιοκτησίας του Δήμου Καβάλας (οδός Καψάλη).
20. Έγκριση υποβολής αιτήματος παραχώρησης ακινήτου σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ.1β του Ν.4061/2012.
21. Περί παράτασης ή μη εκμίσθωσης του αγροτεμαχίου έκτασης 40 στρ. στη θέση «Τούμπα» στη Δημοτική Κοινότητα Πολυστύλου – Δάτου.
22. Μείωση τετραγωνικών για Δημοτικά Τέλη επιχείρησης.
23. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 4.
24. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 5.
25. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2021 υπ. αριθ. 6.
26. Αποδοχή δήλωση παραίτησης της κας Μαυρίδου Δέσποινας του Αθανασίου από αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.
27. Αποδοχή δήλωση παραίτησης της κας Μαυρίδου Δέσποινας του Αθανασίου από αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής της.
28. Αποδοχή δήλωση παραίτησης του κ. Καλαφάτη Αναστασίου από τακτικό μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
29. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Εμμανουηλίδη Θεόδωρου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
30. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του κ. Κατιώνη Κωνσταντίνου από τακτικό μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ με την επωνυμία «Δημοτική Θεατρική Κοινωφελούς Επιχείρηση Καβάλας ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του.
31. Αντικατάσταση του κ. Κουτσόγλου Παναγιώτη από αναπληρωματικό μέλος στην εκπροσώπηση του Εμπορικού Συλλόγου στο Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» μετά την έγγραφη δήλωση αντικατάστασής του απο τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλας.
32. Παραχώρηση αθλητικών εγκαταστάσεων Σταδίου Ανθή Καραγιάννη ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020-2021.
33. Παραχώρηση γηπέδου ποδοσφαίρου Λυδίας για διεξαγωγή αγώνων αθλητική περίοδο 2020-2021.
34. Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Φωτισμού για αποθήκη σε εκτός σχεδίου περιοχή που δεν παρέχεται ανταποδοτική υπηρεσία καθαριότητας.