Παράταξη «Ο Δήμος Αλλάζει»: Εμείς δε συμφωνούμε ότι όλα βαίνουν καλώς στον Δήμο Νέστου

Ανακοίνωση του επικεφαλής της παράταξης στον Δήμο Νέστου Τάσου Τσολάκη με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ημερών στην αντιπολίτευση

Το αποτέλεσμα της δουλειάς που έχει γίνει και των αποφάσεων που έχουν παρθεί από την παράταξη του σε διάφορα όργανα της διοίκησης στον Δήμο Νέστου, παρουσίασε ο επικεφαλής της Τάσος Τσολάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Ο συνδυασμός «Ο Δήμος Αλλάζει» καταθέτει μια προς μια τις κινήσεις του όλο αυτό το μικρό διάστημα και δικαιολογεί τις αποφάσεις του, τονίζοντας παράλληλα ότι δε συμφωθεί ότι όλα βαίνουν καλώς στον Δήμο Νέστου, όπως διατείνεται η διοίκηση του.

Η ανακοίνωση αναφέρει σχετικά:

«3 συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής και 3 συνεδριάσεις Δημοτικού Συμβουλίου
2 συνεδριάσεις της Αναπτυξιακής Νέστου ΟΤΑ ΑΕ
2 συνεδριάσεις της ΔΕΥΑ Νέστου
Η δημοτική μας ομάδα συνεδριάζει, συζητά και λαμβάνει από κοινού αποφάσεις, πριν από κάθε συνεδρίαση. Ήταν όλοι παρόντες, όλες παρούσες.

Για κάθε ένα από τα θέματα που συζητηθήκαν, σε κάθε μία από τις δέκα συνεδριάσεις, η δημοτική μας ομάδα, τοποθετήθηκε και υπέβαλε ερωτήσεις. Η έγκριση μας ή όχι, για κάθε θέμα, ήταν κάθε φορά τεκμηριωμένη και ποτέ αβάσιμη.

 • Εγκρίναμε τις παρατάσεις έργων, ακόμη και όταν το θέμα ήταν η 9η παράταση του αποχετευτικού Κεραμωτής-Χαϊδευτού. Το έργο αυτό πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί άμεσα.
 • Διαφωνήσαμε όταν τα αιτήματα και οι εισηγήσεις για συνέχιση της απασχόλησης και η μετατροπή συμβάσεων εργαζομένων στην ΔΕΥΑΝ, σε αορίστου, δεν ήταν νομικά τεκμηριωμένα και χωρίς νομική γνωμοδότηση. Δεν είπαμε όχι στα αιτήματα, είπαμε όχι χωρίς έλεγχο νομιμότητας.
 • Εγκρίναμε την απασχόληση 51 ατόμων μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού (αν και δεν συμμετέχουμε στο διοικητικό συμβούλιο) για την κάλυψη θέσεων εργασίας, διότι γνωρίζουμε τις ανάγκες του δήμου, δυστυχώς όμως ακούσαμε και την παροδοχή της διοίκησης πως δεν μπορεί/θέλει να επαναλαμβάνει τις σχετικές διαδικασίες. Ωστόσο, θέσαμε συγκεκριμένους όρους: την δημοσίευση της πρόσκλησης, την αποστολή αυτής στο ΑΣΕΠ και την τελική έγκριση των αποτελεσμάτων από το ΑΣΕΠ.
 • ΔΕΝ εγκρίναμε την σύναψη επιπλέον σύμβασης 111.600€, για την σύνταξη μελετών του Δήμου με τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, διότι ο Οργανισμός απασχολεί ήδη πάνω από δέκα μηχανικούς, πολεοδόμους αρχιτέκτονες, για τους οποίους ο δήμος δαπανά σχεδόν 300.000€ ετησίως.
 • Εγκρίναμε την επιβολή προστίμου για παράνομη σύνδεση ύδρευσης με κίνδυνο την δημόσια υγεία
 • Εγκρίναμε την κάλυψη των αναγκών της ΔΕΥΑΝ με έκτακτο προσωπικό. Απαιτήσαμε να γνωρίζουμε εκ των προτέρων τον αριθμό των θέσεων, τις ειδικότητες και τα ονόματα όσον θα προσληφθούν. Δεν θα επιτρέψουμε να περιληφθεί ξανά σε συμβάσεις ο όρος «δεν θα απασχολείται με καθημερινό και τυποποιημένο ωράριο εργασίας». Ο δημότης πρέπει να ξέρει, οφείλει για να ελέγχει.
 • Εγκρίναμε την πρόσληψη 14 υδρονομέων άρδευσης, χαρακτηριστήκαμε όμως λαϊκιστές για την τοποθέτησή μας πως δεν είναι ηθικό αυτοί να έχουν 1ου βαθμού συγγένεια με προέδρους κοινότητας.
 • ΔΕΝ εγκρίναμε τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Εργασίες κατασκευής 5Χ5 στην Γραβούνα», διότι το έργο αυτό είχε χρημαδοτηθεί και ολοκληρωθεί πριν 4 χρόνια, ξηλώθηκε και ακόμη ξανακατασκευάζεται.
 • Εγκρίναμε την 1η αναμόρφωση – τροποποίησή του προϋπολογισμού του 2024. Αυτό δεν σημαίνει πως ψηφίσαμε ομόφωνα τον προϋπολογισμό του 2024. Η αρχική έγκριση ψηφίστηκε το 2023
 • Τα χρήματα σε τραπεζικό λογαριασμό 780.000€, δεν είναι πλεόνασμα, ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ.
 • Εμείς ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ πως όλα βαίνουν καλώς στο Δήμο Νέστου.

ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΔΕΚΤΗ από το προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου η πρότασή μας για ψήφισμα συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις των αγροτών και των άλλων αγωνιζόμενων επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα.

Υποστηρίζουμε ενεργά τους κατοίκους της Λεκάνης στο φλέγον θέμα εγκατάστασης φ/β πάρκου
Παρακολουθούμε με προσοχή και ενημερωνόμαστε συνεχώς για το θέμα της παραλίας Αγιάσματος
Υποβάλλουμε συνεχώς και εγγράφως, ερωτήματα (και θα σας ενημερώνουμε αδιάλειπτα) για θέματα όπως: εξέλιξη επώνυμων καταγγελιών από δημότες, κόστος Παραμυθούπολης, παρεμβάσεις με ή χωρίς αδειοδότηση, μισθώσεις δημοτικών ακινήτων, αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση έργων, κα».