Το «κοινωνικό τιμολόγιο» του Δημοτικού Ωδείου Καβάλας

Όλες οι εκπτώσεις αλλά και οι απαλλαγές διδάκτρων που ισχύουν για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος

Με νέα του ανακοίνωση, το Δημοτικό Ωδείο Καβάλας υπενθυμίζει του δημότες της πόλης και του νομού για τις μειώσεις και απαλλαγές διδάκτρων που ισχύουν και για το τρέχον εκπαιδευτικό έτος 2016-2017 στο Ωδείο, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

 • Μαθητής που παρακολουθεί δύο (2) ή περισσότερα ειδικά μαθήματα δικαιούται Έκπτωση 25% από το δεύτερο* και μετά (υπολογίζεται ως πρώτο το ακριβότερο)
 • Τρίτεκνοι & Πολύτεκνοι εγγεγραμμένοι στα δημοτολόγια του Δήμου Καβάλας δικαιούνται:
  • Έκπτωση 25% στο πρώτο όργανο για το πρώτο παιδί
  • Έκπτωση 50% στο πρώτο όργανο για το δεύτερο και το τρίτο παιδί
  • Απαλλαγή 100% από το τέταρτο και μετά
  • Έκπτωση 25% για κάθε επιπλέον όργανο

Σε περίπτωση δύο (2) παιδιών μη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, το δεύτερο παιδί δικαιούται Έκπτωση 25%, όπως και οι γονείς μαθητών μας οι οποίοι εγγράφονται και οι ίδιοι ως μαθητές

Οποιαδήποτε άλλη έκπτωση ή απαλλαγή διδάκτρων χορηγείται από το Δ.Σ. μόνο σε ειδικές περιπτώσεις:

 • Λόγω εξαιρετικής μουσικής επίδοσης (έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή)
 • Λόγω σοβαρού οικονομικού προβλήματος (τεκμηριωμένου από έγγραφα, που το Δ.Σ. υποχρεούται να συμβουλευτεί προτού αποφασίσει)

Κάθε έκπτωση ή απαλλαγή διδάκτρων που εγκρίνεται από το Δ.Σ. ισχύει αποκλειστικά για ένα (1) έτος και δεν ανανεώνεται αυτομάτως.