Αυτό είναι το νέο λογότυπο του COSMOPOLIS [φωτογραφία]

Η διοργάνωση αποκτάει άλλη «ταυτότητα» σε όλα τα επίπεδα, από τις δράσεις μέχρι και το «σήμα» της

Το Φεστιβάλ COSMOPOLIS αλλάζει όψη, σε κάθε επίπεδο (οργανωτικό, περιεχομένου, χωροταξικό) και από αυτές τις αλλαγές δεν θα μπορούσε να «ξεφύγει» ούτε το νέο λογότυπο, το οποίο αντικατοπτρίζει αυτές ακριβώς τις αλλαγές: η διοργάνωση γίνεται «τρισδιάστατη», με τους ομόκεντρους «κύκλους», ήτοι οι δράσεις και οι θεματικές να «αγκαλιάζουν» όλη την πόλη και όλες τις ηλικίες, με επίκεντρο τον Άνθρωπο.

Δείτε το νέο logo του Φεστιβάλ COSMOPOLIS