Κώστας Αντωνιάδης: «Επιθεώρηση» των έργων στον αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, επισκέφτηκε το χώρο για να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών για την αναβάθμιση του και την αποκατάσταση της Βασιλικής Β’

Στον Αρχαιολογικό χώρο των Φιλίππων βρέθηκε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας, μαζί με υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Πολιτισμού, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο εργασιών δύο σημαντικών έργων που εκτελούνται. Το πρώτο αφορά «την αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων», με προϋπολογισμό 2.300.000 ευρώ και το δεύτερο «η αποκατάσταση της Βασιλικής Β’» με προϋπολογισμό 1.400.000 ευρώ,  τα οποία και τα δύο εκτελούμενα έργα τα χρηματοδοτεί, μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, η Περιφέρεια ΑΜΘ.

Ο Κώστας Αντωνιάδης μετά την εξέταση της πορείας των εργασιών, δήλωσε ότι «ο Αρχαιολογικός χώρος του Φιλίππων είναι ένας από τους μεγαλύτερους και τους πιο σημαντικούς αρχαιολογικού χώρους της Ελλάδος, και δη ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πολιτιστική διαδρομή Αμφίπολη, Καβάλα, Φίλιπποι, Θάσος, με την αξιοποίηση των αρχαίων θεάτρων, αλλά και του Φεστιβάλ Φιλίππων μπορούν να δημιουργήσουν εξωτερικές οικονομίες ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών. Είναι απόλυτη ανάγκη οι χώροι αυτοί να αποτελέσουν προορισμούς για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, ώστε η τουριστική περίοδος να επεκταθεί πέραν των θερινών μηνών. Η Καβάλα έχει όλα τα στοιχεία εκείνα, τα οποία συνηγορούν σε κάτι τέτοιο».