Η Καβάλα «συζήτησε» για τον Πολιτισμό. Διαβάστε τα αποτελέσματα [έγγραφο]

Αναλυτικά, οι προβληματισμοί, οι αξιολογήσεις και οι προτάσεις που κατατέθηκαν από τους 51 συμμετέχοντες στο πρώτο «συμμετοχικό εργαστήριο για τον Πολιτισμό στον Δήμο Καβάλας»

Τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το «Συμμετοχικό εργαστήριο για τον Πολιτισμό στον Δήμο Καβάλας», στο πλαίσιο του Προγράμματος του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης [ΣΒΑΑ] «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη, τουριστικός προορισμός αριστείας».

Το εργαστήριο αποτέλεσε την πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Δήμο Καβάλας και δη, σε ψηφιακό χώρο, στη θεματική του Πολιτισμού, μεταξύ επαγγελματιών, ομάδων πολιτών και φορέων του Πολιτισμού του Δήμου Καβάλας.

Στο εργαστήριο το οποίο χαιρέτισε ο Δήμαρχος Καβάλας Θόδωρος Μουριάδης «μέτρησε» συνολικά 51 συμμετοχές.

Η επιλογή της ψηφιακής εκδοχής του εργαστηρίου έγινε σε προσπάθεια εναρμόνισης με τις οδηγίες περιορισμού των συναθροίσεων από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για την πρόληψη εξάπλωσης του ιού COVID-19, και πριν την εφαρμογή ολικού περιορισμού κυκλοφορίας (lockdown).

Σκοπός του εργαστηρίου ήταν η διαμόρφωση κατευθύνσεων για τον Πολιτισμό και η δημιουργία μιας ενεργής πολιτιστικής κοινότητας.

Διαβάστε τα αποτελέσματα πατώντας εδώ

Οι στόχοι του εργαστηρίου

  • Η συνάντηση μεταξύ επαγγελματιών του δημιουργικού και πολιτιστικού τομέα, των ανεξάρτητων φορέων και ομάδων πολιτών που δραστηριοποιούνται στον Πολιτισμό από τη μία, και θεσμικών φορέων και στελεχών τοπικής αυτοδιοίκησης από την άλλη.
  • Η αξιολόγηση της διακυβέρνησης του Πολιτισμού στην Καβάλα με βάση το κείμενο Πολιτισμός 21: Δράσεις.
  • Η ανάδειξη προτεραιοτήτων αναφορικά με την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, ως βασικού πυλώνα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης Καβάλας (ΣΒΑΑ).
  • Η συνδιαμόρφωση προτάσεων για την πολιτιστική πολιτική στον Δήμο Καβάλας με σκοπό την καλύτερη δυνατή και βιώσιμη ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και των δημιουργικών δράσεων πολιτισμού των επαγγελματιών και φορέων της πόλης.

Το εργαστήριο οργανώθηκε σε τρεις (3) ενότητες με τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων και ψηφιακών εργαλείων διευκόλυνσης (zoom, miro), τόσο της διαδικασίας όσο και των συζητήσεων.

Στην πρώτη ενότητα πραγματοποιήθηκε μια σύντομη εισαγωγή στο πλαίσιο του εργαστηρίου, στις έννοιες που επρόκειτο να συζητηθούν και η παρουσίαση του προγράμματος.

Η δεύτερη ενότητα περιείχε τη χαρτογράφηση πολιτιστικών στοιχείων στην Καβάλα και την αξιολόγηση της Διακυβέρνησης του Πολιτισμού στην πόλη.

Τέλος, στην τρίτη ενότητα συζητήθηκαν ερωτήσεις, σχετικά με τον οραματισμό της πολιτιστικής στρατηγικής στο Δήμο Καβάλας και τη συνδιαμόρφωση προτάσεων για τον πολιτισμό στην πόλη.

Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν τυχαία σε επτά (7) ολιγομελείς ομάδες και ενεπλάκησαν στις διάφορες διαδικασίες είτε ως σύνολο (ολομέλεια) είτε ως ομάδες (συζήτηση σε ομάδες).