Κίνδυνος κατάρρευσης της ίδιας της Ιστορίας της Καβάλας

Δεν έχει νόημα να αναλυθεί σε 5 γραμμές το γιατί δεν αξιοποιούνται οι Καπναποθήκες. Οι αιτίες χάνονται σε έναν Κυκεώνα γραφειοκρατίας, πολυ-ιδιοκτησίας και αδιαφορίας. Η «ευφορία», όμως, της επίκλησης της ιστορικής μνήμης μιας πόλης σαν την Καβάλα, η οποία ταυτίζεται με τον καπνό, δε θα κρατήσει για πολύ. Το παρελθόν απομακρύνεται επικίνδυνα και κινδυνεύει να καταρρεύσει στη χοάνη της ιστορικής λήθης, μαζί με τα κτίρια που δεν είναι μόνο εντυπωσιακά και σπάνια αρχιτεκτονήματα, αλλά κάτι περισσότερο… Είναι η ίδια η Καβάλα, η οποία καταρρέει μαζί τους. Άλλωστε εκτός των άλλων, ποια απτή-έστω εν δυνάμει-αναπτυξιακή εγγύηση έχει μείνει σ΄αυτήν την πόλη, πέρα από τον τουρισμό και τα κτιριακά της κληροδοτήματα;