Όταν έχεις πάει Μέτωπο και έχεις τη φωτογραφία για να το αποδείξεις