ΛΑΟΣ, μουστάκια και ουρές / Και στη Βουλή θα μπούμε, Τσίπρα, θες δεν θες!