Λιάνα Δουτσίνη: Γυναίκες με αναπηρία, τα «αόρατα» θύματα της έμφυλης βίας

Η φιλόλογος MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Κοινωνική Λειτουργός επισημαίνει τα σοβαρά κοινωνικά εμπόδια που βρίσκουν μπροστά τους αυτές οι γυναίκες στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν βοήθεια

Η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία εξακολουθούν να είναι συχνό φαινόμενο, πλήττοντας ιδιαίτερα τις γυναίκες και τα κορίτσια, ενώ έρευνες έδειξαν ότι έχει την τάση να επαναλαμβάνεται και να πολλαπλασιάζεται σε βάθος χρόνου.

Η φιλόλογος MSc Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και Κοινωνική Λειτουργός, Λιάνα Δουτσίνη προσεγγίζει το θέμα και από την πλευρά των «αόρατων» θυμάτων, των γυναικών με αναπηρία, οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν βοήθεια.


 

Της Λιάνας Δουτσίνη

 


Γυναίκες με αναπηρία: Τα «αόρατα» θύματα της έμφυλης βίας.

Η έμφυλη βία αποτελεί ένα παγκόσμιο, κοινωνικό φαινόμενο, συνιστά μια ισχυρή πρόκληση την οποία έχουμε όλοι χρέος και ευθύνη να αντιμετωπίσουμε.

Οι γυναίκες με αναπηρία αποτελούν δυστυχώς τα «αόρατα» θύματα της έμφυλης βίας, μολονότι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο να βιώσουν βία, σε συνδυασμό μάλιστα με τις μισαναπηρικές αντιλήψεις που κυριαρχούν. Δέχονται διακρίσεις τόσο λόγω του φύλου τους όσο και λόγω της αναπηρίας τους.

Οι γυναίκες με αναπηρία βιώνουν τις ίδιες μορφές βίας με τις γυναίκες χωρίς αναπηρία, ωστόσο αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά εμπόδια στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν βοήθεια και να καταγγείλουν την κακοποιητική συμπεριφορά που υφίστανται.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες πρόσβασης στις υπάρχουσες δομές υποστήριξης τόσο λόγω της μη προσβάσιμοτητάς τους όσο και λόγω της απουσίας εξειδικευμένου προσωπικού σε θέματα αναπηρίας (έλλειψη διερμηνέων νοηματικής γλώσσας, απουσία εντύπων σε γραφή Braille).

Η βία σε κάθε της μορφή συνιστά κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πραγματική αλλαγή θα έρθει μόνο μέσα από την αλλαγή της κοινωνίας και την αποδόμηση των προτύπων που επιβάλλουν στις γυναίκες να φέρουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

Βιβλιογραφία

  • Διοτίμα (2022). Εμφυλη Βία κατά των γυναικών με αναπηρία
  • Ε.Σ.Α.με.Α. (2019). Γυναίκες και αναπηρία: Πολλαπλές ταυτότητες ,πολλαπλές προκλήσεις  Αθήνα: Ε.Σ.Α.με.Α