Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 24.01.2017 (όλα τα θέματα)

Συνεδριάζουν την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017, στις 14:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου, τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου όδευσης τυφλών στο κέντρο της πόλης έτους 2015»
3. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου: «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση κτιρίων διοίκησης και εκπαίδευσης παραρτήματος Ε.Κ.Α.Β. Καβάλας» Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 105.352,54 €
4. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας ΔΕΥΑ Καβάλας
5. Έγκριση κοπής δέντρων στο πλαίσιο ανάπλασης των παιδικών χαρών της οδού 25ης Μαρτίου και του Παληού
6. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ, ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Καβάλας έτους 2017
7. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, πενήντα πέντε (55) ατόμων, ειδικότητας ΥΕ Εργατών και πέντε (5) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων στο Τμήμα Καθαριότητας της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής
8. Τροποποίηση της αριθ. 505/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί έγκρισης θέσεων για πρακτική άσκηση μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017, ως προς την προέλευση πέντε (5) εξ αυτών από το ΕΠΑ.Λ αντί της Σχολής ΕΠΑ.Σ Μαθητείας
9. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων
10. Περί καταβολής ή μη 3 1/2 μηνιαίων μισθωμάτων, του παρκινγκ Διοικητηρίου, βάσει της αριθ.67557/14-12-2016 εγγράφου του Τμήματος Μελετών & Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας
11. Επιστροφή προνοιακού επιδόματος ως αχρεωστήτως καταβληθέν