Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 31.01.2017 (όλα τα θέματα)

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2017, στις 12:00, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017.
2. Έγκριση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και ψήφιση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.
3. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016.
4. Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής Κεντρικού Διαμερίσματος Καβάλας.
5. Ορισμός μελών επιτροπών διενέργειας – αξιολόγησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 72 του Ν.3852/2010.
6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης της πλειοδοτικής, φανερής & προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του Νο 1 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
7. Έγκριση της χρονικής παράτασης της σύμβασης της εταιρείας ΜΕΝΕΞΕΣ Α.Ε. κατά έξι μήνες.
8. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίας δικηγόρου προς αντιμετώπιση: Της ενώπιον του Moνομελούς Εφετείου Θράκης ασκηθείσης κατά του Δήμου μας και της υπ’ αριθ. 52/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας έφεσης της Ευθυμίας Πάντα του Ναπολέοντος. Δικάσιμος (μετ’ αναβολήν): 27.01.2017.