Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 06.02.2017 (όλα τα θέματα)

Τη Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2017, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2017
2. Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων προϋπολογισμού Δ΄ τριμήνου 2016
3. Διαβίβαση της υπ΄ αριθ. 30/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας για τη λήψη σχετικής απόφασης που αφορά «Εισήγηση για ορισμό πληρεξούσιας δικηγόρου προς αντιμετώπιση της ενώπιον του Moνομελούς Εφετείου Θράκης ασκηθείσης κατά του Δήμου μας και της υπ’αριθ.52/2015 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας έφεσης της Ευθυμίας Πάντα του Ναπολέοντος. Δικάσιμος (μετ’αναβολήν): 27.01.2017» και τον καθορισμό αμοιβής της»
4. Έγκριση της με αριθμό 13/2017 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017
5. Εξέταση της αρ.πρωτ. 68842/21-12-16 ενστάσεως της αναδόχου κοινοπραξίας ΚΑΦΦΕΣ Δ. & ΣΙΑ ΕΤΕ – ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΕΛΛΗΝΙΣ ΑΤΕ κατά της με αρ. πρωτ. 66530/08-12-16 Απόφασης Έκπτωσης του Δ/ντη Τ.Υ. του Δήμου Καβάλας για το έργο «Αποκατάσταση κτιρίου Μεγάλης Λέσχης
6. Γνωμοδότηση για έρευνα λατομικού χώρου για μάρμαρο
7. Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 10-12
8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση φθορών και υγρομόνωσης στο πρώην κινηματοθέατρο Oscar»
9. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Εγκατάσταση μέτρων πυρασφάλειας στα κτήρια Α και Β δημαρχείου Κρηνίδων
10. Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τελικός – τακτοποιητικός) και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. Του Έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ε.Κ.Α.Β ΚΑΒΑΛΑΣ
11. Έγκριση 2ου και Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Τοιχίου στήριξης οδού στον οικισμό Κρυονερίου
12. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις σχολικών κτιρίων ΔΕ Φιλίππων έτους 2015
13. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευές, Επισκευές – Επεκτάσεις Κοιμητηρίων Δ.Ε. Φιλίππων
15. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος του Δήμου Καβάλας έτους 2017
16. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Αποκαταστάσεις οδοστρωμάτων Δήμου Καβάλας 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
17. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις Δήμου Καβάλας έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων και αποκαταστάσεις ζημιών από τροχαία ατυχήματα έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
20. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Επισκευές – κατασκευές για την διαρρύθμιση των χώρων λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Καβάλας», ψήφιση πίστωσης κλπ
21. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2017», ψήφιση πίστωσης κλπ
22. Έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών, ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων και τριών (3) ατόμων, ειδικότητας ΔΕ Διοικητικών, στο Τμήμα Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Βιβλιοθηκών της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 01/2017 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής του Δήμου Καβάλας σχετικά με: «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 3/2016 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 943/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά “Έγκριση Σχεδίου Τουριστικής Προβολής Δήμου Καβάλας, έτους 2017”, ως προς το πρόγραμμα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις.
24. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθ. 4/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έγκριση του Σχεδίου τροποποίησης της αριθ. 326/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας (κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο του Κανονισμού Χρήσης Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων Πεζοδρόμων – Πεζοδρομίων – Πλατειών)”
25. Έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπ’ αριθ. 5/2017 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά: “Έκθεση Πεπραγμένων έτους 2016, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, του Δήμου Καβάλας”
26. Αλλαγή χρήσης φορτηγού οχήματος από απορριμματοφόρο σε φορτηγό ανατρεπόμενο με ανυψωτικό μηχανισμό (γερανός με αρπαγή)
27. Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 886/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
28. Α΄ Κατανομή έτους 2017 για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων
29. Εισήγηση λειτουργίας παραρτήματος Νηπιαγωγείου Διεύθυνσης Π.Ε. Καβάλας για το σχολικό έτος 2016-2017
30. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010
31. Περί διαγραφής ή μη του τέλους & ισόποσου προστίμου αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου
32. Περί μείωσης ή μη του ετήσιου μισθώματος δημοτικής έκτασης στο Πάρκο Παληού Καβάλας
33. Αποδοχή αίτησης παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου της δημοτικής παράταξης «Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ», κ. Κιοσέ Νικόλαου, από τακτικό μέλος του Δ.Σ. της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας και αντικατάστασής του
34. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Αθήνα, για συμμετοχή σε σύσκεψη με τους Βουλευτές της Καβάλας και τους αρμόδιους παράγοντες της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα θέματα της Ακτής Καλαμίτσας, του παλαιού Νοσοκομείου και του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου που διεκδικεί ο Δήμος Καβάλας, στις 26-27 Ιανουαρίου 2017
35. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του κ. Λωλίδη Βασιλείου με την ιδιότητα του ιδιώτη και μέλους της Επιτροπής Δημοσίων Σχέσεων-Εκδηλώσεων, Ονοματοδοσίας και Πλατειών Συνοικιακών Συμβουλίων, στην Αθήνα μαζί με τη Δήμαρχο Καβάλας, για συμμετοχή σε σύσκεψη με τους Βουλευτές της Καβάλας και τους αρμόδιους παράγοντες της ΕΤΑΔ Α.Ε. για τα θέματα της Ακτής Καλαμίτσας, του παλαιού Νοσοκομείου και του παλαιού Δικαστικού Μεγάρου που διεκδικεί ο Δήμος Καβάλας, στις 26-27 Ιανουαρίου 2017
36. Έγκριση μετάβασης της Δημάρχου και του Αντιδημάρχου Παιδείας, Αθλητισμού και Επικοινωνίας κ. Φιλόσογλου Γεώργιο, στην Αθήνα, προκειμένου να συμμετέχουν στην Ετήσια Εκδήλωση Βραβεύσεων που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ, στο πλαίσιο της οποίας θα βραβεύσει και τον Δήμο Καβάλας για την πολύτιμη υποστήριξη και ανάπτυξη του Κλασσικού Αθλητισμού στην περιοχή μας, στις 17 Φεβρουαρίου 2017
37. Παράταση διαδικασίας αξιολόγησης και ελέγχου των προβλεπόμενων δικαιολογητικών και διαδικασία ανανέωσης των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών
38. Ανανέωση Αδειών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών
39. Διαγραφή θέσης επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών στη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας