Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 04.09.2017 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 2017, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

A. Εγγραφή εκτάκτων θεμάτων.
Β.
1. Εξέταση ένστασης της εταιρίας ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε. κατά της υπ΄αριθ. 320/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καβάλας, με την οποία εγκρίθηκε το υπ΄ αριθ. πρωτ. 37514/28-07-2017 Πρακτικό Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Ανακαίνιση και Κατασκευή Προσθήκης κατ΄επέκταση στο 21ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας».