Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 08.03.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας. Η ημερήσια διάταξη 1. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014) 2. Εκσκαφή επί της οδού Κόδρου & Λήδας, για εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε οικία του κ. Στεφανίδη. 3. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.832,00 τ.μ.) 4. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.523,00 τ.μ.) 5. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική...

Την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018, στις 12:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014)
2. Εκσκαφή επί της οδού Κόδρου & Λήδας, για εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε οικία του κ. Στεφανίδη.
3. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.832,00 τ.μ.)
4. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.523,00 τ.μ.)
5. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.895,65 τ.μ)
6. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο. (Δημοτική Κοινότητα Νέας Καρβάλης) (99.537,08 τ.μ.).