Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 19.03.2018 [όλα τα θέματα]

Τη Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
2. 5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018.
3. Χορήγηση άδειας ίδρυσης υπεραγοράς λιανικού εμπορίου της εταιρείας «HENNES & MAURITZ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΕΩΣ» στην συμβολή των οδών Ι. Δραγούμη & Ομονοίας στην Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
4. Έγκριση ή μη της με αριθμό 21/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας», που αφορά στην ‘’Αποζημίωση Προέδρου του Δ.Σ. της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελής Επιχείρηση «ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Καβάλας»
5. Έγκριση της με αριθμό 22/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας) που αφορά την ‘’Τροποποίηση των άρθρων 1,2,3,5 και 6 του Κανονισμού Προσωπικού του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας»
6. Έγκριση της με αριθμό 23/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Θεατρικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας) που αφορά την ‘’Τροποποίηση του άρθρου 14 του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών του ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας»
7. Έγκριση πρόσληψης υδρονομέων άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 2018. Ορισμός αριθμού θέσεων υδρονομέων και τομέα αυτών.
8. Έγκριση εν μέρει της τροποποίησης της υπ’ αριθ. 374/2012 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
9. Σύναψη Συμφωνητικού Συνεργασίας για την υλοποίηση της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας με τίτλο «Καβάλα 2023: Δημιουργική πόλη – τουριστικός προορισμός αριστείας», στο πλαίσιο της δράσης ΟΧΕ-1 ΣΒΑΑ στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΕΣΠΑ 2014-2020).
10. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο (99.832,00 τ.μ.).
11. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο (99.523,00 τ.μ.).
12. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο (99.895,65 τ.μ.).
13. Γνωμοδότηση για ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο (99.537,08 τ.μ.).
14. Εκσκαφή επί της οδού Κόδρου & Λήδας για εκτέλεση μονωτικών εργασιών σε οικία του κ. Στεφανίδη.
15. Έγκριση προσωρινής εργοταξιακής σήμανσης ρύθμισης οδικής κυκλοφορίας επί της οδού Χρ. Σμύρνης στο πλαίσιο εργασιών εμπλουτισμού δικτύου του Ο.Τ.Ε.
16. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Καβάλας έτους 2015».
17. Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Συντηρήσεις –Αποκαταστάσεις και Διανοίξεις αγροτικών δρόμων έτους 2016».
18. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Άρση επικινδυνότητας επικινδύνων κτισμάτων έτους 2018».
19. Έγκριση εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευές – επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2018».
20. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Κατασκευές – Επεκτάσεις δικτύων άρδευσης έτους 2017».
21. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α΄».
22. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ».
23. Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευές – Κατασκευές στο κτίριο πρώην ΕΟΚ για μετεγκατάσταση υπηρεσιών του Δήμου».
24. Έγκριση 2ου – Τελικού Α.Π.Ε. του έργου: «Τοποθέτηση Κιγκλιδωμάτων στην Δ.Ε. Καβάλας».
25. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου: «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΚΑΒΑΛΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015».
26. Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευή – αποκατάσταση δικτύου φωτισμού δρόμου προς Ιερό Ναό Αγ. Παντελεήμονα».
27. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή πυλώνα στο στάδιο Ανθή Καραγιάννη».
28. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Επανατοποθέτηση αγάλματος Αγνώστου Στρατιώτη Βαλκανικού Πολέμου στην πλατεία Κονσουλίδη και επέκταση πεζοδρομίου στην οδό Ηρούς».
29. Έγκριση του 1υ ΑΠΕ και του1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. την χρήση επί έλασσον δαπανών του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ EΤΟΥΣ 2017».
30. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. την χρήση επί έλασσον δαπανών του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ», του Δήμου Καβάλας.
31. Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου επί της μελέτης: «Υδραυλική Μελέτη Οριοθέτησης Χειμάρρων Παλιού».
32. Έγκριση της σύναψης σύμβασης με την εταιρία «EastWest Greece» για την ανακύκλωση- επαναχρησιμοποίηση χρησιμοποιημένων ειδών ένδυσης- υπόδησης.
33. Έγκριση εκπόνησης της μελέτης με συνοπτικό διαγωνισμό με τίτλο: «Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης αθλητικών εγκαταστάσεων».
34. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις Κ.Χ., δημοτικών και σχολικών κτιρίων, μεταλλικών και ξύλινων κατασκευών Δ.Ε. Καβάλας έτους 2017»
35. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα».
36. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 585/2017 και 23/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης νέας απόφασης.
37. Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 587/2017 και 24/2018 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και λήψης νέας απόφασης.
38. Έγκριση της με αριθμό 19/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ «Δημοτικό Ωδείο Καβάλας» του Δήμου Καβάλας που αφορά την 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018.
39. Έγκριση της υπ’ αριθ. 45/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη- Προσχολική Αγωγή Καβάλας» του Δήμου Καβάλας περί 3ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.
40. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού.
41. Απώλεια τιμολογίου και πληρωμή με επικυρωμένο αντίγραφο απολεσθέντος παραστατικού.
42. Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών παγίας προκαταβολής ειδικού σκοπού.
43. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
44. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής.
45. Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής και τμηματική καταβολή υπολοίπου.
46. Διαγραφή οφειλής της εταιρίας «Αλέξης Ι. Σαπουντζής Ανώνυμη Καπνεμπορική Εταιρία» και τον διακριτικό τίτλο «Αλέξης Ι. Σαπουντζής Α.Κ.Ε. σύμφωνα με την αριθμ. 237/2016 Απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Καβάλας».
47. Διαγραφή οφειλών.
48. Εισήγηση περί διαγραφής ποσού από την καρτέλα του κ. Ζαχαρία Βαφειάδη του Ανάργυρου με ΑΦΜ: 020χχχ718.
49. Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού 185,00 € στην ΜΟΥΣΤΑΚΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ.
50. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης.
51. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων.
52. Παραχώρηση Δημοτικού Σταδίου ΑΝ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ για διοργάνωση αγώνων.
53. Περί παράτασης ή μη εκμισθώσεων καλλιεργήσιμης γης- αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Κρηνίδων.
54. Ανάκληση της υπ’ αριθ. 135/2017 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας και της υπ’ αριθ. 517/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.
55. Λύση μίσθωσης της δημοτικής έκτασης 40 τ.μ. στην γωνία των οδών Ομονοίας & Χάριτος.
56. Παράταση εκμίσθωσης δύο καταστημάτων επί της οδού Π. Μελά 14, εμβαδού 22 τ.μ. και 14 τ.μ αντίστοιχα.
57. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του ακινήτου όπου στεγάζεται το Συμβουλευτικό Κέντρο Καβάλας- οδός Αθηνάς και Τσολάκη- στο ΚΕ.Θ.Ε.Α«ΚΙΒΩΤΟΣ» από τον Δήμο Καβάλας.
58. Εκμίσθωση των Νο 1.18 και 1.25 (E 13) καταστημάτων στη Β΄ στάθμη του Κλειστού Κολυμβητηρίου Καβάλας στο Περιγιάλι.
59. Μίσθωση ιδιωτικού ακινήτου για φιλοξενία και πραγματοποίηση διαφόρων εκδηλώσεων του Δήμου Καβάλας.
60. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης οδού στον οικισμό Αμυγδαλεώνα».
61. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
62. Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις μέσω Βοηθήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης οικον. έτους 2018.
63. Αποδοχή αίτησης παραίτησης της Δημοτικής Συμβούλου κας Φραντζεσκάκη Μαρίας από τακτικό μέλος του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη-Προσχολική Αγωγή του Δήμου Καβάλας» και αντικατάστασή της».
64. Έγκριση γενόμενης μετάβασης της Δημάρχου στην Κομοτηνή για συμμετοχή σε δύο συνεδριάσεις: α) των μελών του Δ.Σ. της Εκτελεστικής Επιτροπής της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ, και β) των μελών του Δ.Σ. της Π.Ε.Δ. ΑΜ-Θ, στις 7 Μαρτίου 2018.
65. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στο Aμφιθέατρο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας.
66. Καθορισμός ανώτατου αριθμού παραστάσεων για το έτος 2018 στον στεγασμένο χώρο του καταστήματος ιδιοκτησίας του ΤΟΠΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Ομονοίας 160 στη Δ.Κ. Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
67. Διατήρηση ή μη ή μετατόπιση κενωθέντος περιπτέρου σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α ΄ 14-4-2014).
68. Αποδοχή αίτησης της Δέσποινας Ιωαννίδου, σπουδάστριας ΤΕΙ, για πρακτική άσκηση στο Δήμο Καβάλας.
69. Ορισμός μελών επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών/υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 221 παρ. 11β, 11δ του Ν.4412/2016 και άρθρο 65 του Ν.3852/2010.
70. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Εμπορίου Λαϊκών Αγορών.