Ο δήμος Καβάλας καλεί τους δημότες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους από τα χόρτα ειδάλλως έρχονται πρόστιμα

Το μέτρο αφορά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας στο πλαίσιο της αντιπυρικής περιόδου-Ακόμα κι αν δεν καθαριστεί ένα οικόπεδο, θα το αναλάβει ο δήμος, στέλνοντας τον... λογαριασμό στον ιδιοκτήτη του

Ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου και μετά την επίσημη έναρξη της αντιπυρικής περιόδου, ο δήμος Καβάλας καλεί όλους τους ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές οικοπέδων που βρίσκονται εντός κατοικημένων περιοχών ή κοντά σ αυτές, να φροντίσουν άμεσα για τον καθαρισμό τους από χόρτα ή άλλα εύφλεκτα υλικά, τόσο εντός του οικοπέδου όσο και σε απόσταση 100 μέτρων περιμετρικά τους.

Συγκεκριμένα στην παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 αναφέρεται ότι: «Η μέριμνα, σύμφωνα με τις ισχύουσες πυροσβεστικές διατάξεις, αφορά την τήρηση των υποχρεώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, νομείς, και επικαρπωτές, των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, καθώς και την υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων. Σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο και αποτελεί έσοδο του οικείου δήμου, βεβαιούται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη του δήμου προς καθαρισμό και υποβάλλεται μήνυση για το αδίκημα του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα».

Τα ανωτέρω αναφέρονται ρητά και στην 4/87 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ 724/Β’/22-12-1987).

Επίσης σας γνωστοποιείται το άρθρο 433 του Ποινικού Κώδικα  περί «Παράβαση διατάξεων για την προφύλαξη από τη φωτιά» στο οποίο αναφέρεται:

Με κράτηση μέχρι τριών μηνών ή με πρόστιμο τιμωρείται, αν άλλη διάταξη δεν επιβάλλει βαρύτερη ποινή όποιος:

  • κάνει απερίσκεπτη και αμελή χρήση της φωτιάς ή των μέσων φωτισμού, κατά τρόπο που να μπορεί από αυτήν βλάβη σε άνθρωπο ή σε ξένο πράγμα
  • παραβαίνει τις διατάξεις που εκδίδει η αρμόδια αρχή και ιδίως η αστυνομική για την αποτροπή του κινδύνου εμπρησμού