Οι συμβασιούχοι θέλουν, η δήμαρχος δεν μπορεί…

Δεν μπορεί να γίνει δεκτό, προς το παρών τουλάχιστον, το αίτημα των «οκταμηνιτών» του δήμου Καβάλας για παράταση των συμβάσεων τους μιας και δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα αν αυτό επιτρέπεται από το νόμο…

Οι εργαζόμενοι στο δήμο Καβάλας, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από τον περασμένο Φεβρουάριο, με συμβάσεις οκτώ μηνών, επισκέφθηκαν τη δήμαρχο Καβάλας Δήμητρα Τσανάκα και της κατέθεσαν αίτημα για παράταση των συμβάσεών τους. Η δήμαρχος δήλωσε πως δεν έχει τέτοια δυνατότητα, αφού ο νόμος δεν γνωρίζει να της επιτρέπει κάτι τέτοιο. Ο παρευρισκόμενος στη συνάντηση πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γιώργος Γραμμένος, ως νομικός, πρότεινε στους εργαζόμενους, να στείλει ο δικηγόρος τους σχετικό έγγραφο αίτημα, το οποίο θα τεκμηριώνει με τη σχετική νομοθεσία, αν υπάρχει, και στη συνέχεια θα το εξετάσει η υπηρεσία και η νομική υπηρεσία του δήμου για να αποφανθεί. Προφανώς, θα υπάρξει και συνεννόηση με τον επίτροπο του ελεγκτικού συνεδρίου, για να επιβεβαιωθεί ότι οι εργαζόμενοι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, θα μπορούν να πληρωθούν.