Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 14.06.2018 [όλα τα θέματα]

Την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ενημέρωση και συζήτηση για την πορεία της ΔΕΥΑΚ.
2. Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας της Π.Ε. Καβάλας και του Δήμου Καβάλας για την υλοποίηση έργου ύδρευσης και άρδευσης στα Τενάγη Φιλίππων.
3. 14η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2018
4. Έγκριση της με αριθμό 244/2018 απόφασης, του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καβάλας «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» που αφορά την 10η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018
5. «Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού – Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Δήμου Καβάλας – «Δημωφέλεια» και ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Καβάλας (61ο Φεστιβάλ Φιλίππων)» και ορισμός μέλους στην επιτροπή παρακολούθησης.
6. Έγκριση Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την αναγκαία οδική σήμανση των οδών Θ. Πουλίδου, Μεχμέτ Αλή & Γραβιάς, στην συνοικία της ΠΑΝΑΓΙΑΣ στο πλαίσιο διεξαγωγής των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ COSMOPOLIS.
7. Κατάληψη τμήματος οδοστρώματος επί της οδού Σερδάρογλου στο πλαίσιο λήψεως προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνων κτισμάτων.
8. Κατάληψη τμήματος οδοστρώματος για την δημιουργία όδευσης πεζών επί της οδού Ελληνικής Δημοκρατίας μετά τον αποκλεισμό τμήματος πεζοδρομίου στο πλαίσιο λήψης προσωρινών προστατευτικών μέτρων επί επικίνδυνου κτίσματος στην οδό Ελληνικής Δημοκρατίας 45.
9. Ανανέωση άδειας τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Ερυθρού Σταυρού 28 στη Δ.Κ. Καβάλας.
10. «Άδεια τοποθέτησης λυόμενων και προσωρινών κατασκευών σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Δαγκλή 2 στη Δημοτική Κοινότητα Καβάλας ιδιοκτησίας της εταιρείας ΄΄Λάζαρος Χατζηβασιλειάδης και ΣΙΑ Ο.Ε.΄΄ με την επωνυμία ΄΄CHILLBOX΄΄.
11. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης της ολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αρδευτικό δίκτυο αγροκτημάτων Πολυστύλου – Δάτου φάση Α ΄.
12. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής».
13. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Επισκευές στο 16ο Δημοτικό σχολείο».
14. Συμπλήρωση της υπ΄αριθμ. 261/2018 Απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στην έγκριση πραγματοποίησης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού, χρονικής διάρκειας τριών (3) μηνών, ειδικότητας ΠΕ/ΔΕ Ναυαγοσωστών στη Διεύθυνση Ποιότητας Ζωής.
15. Παράταση της δωρεάν παραχώρησης χρήσης του Ε3 γραφείου του 4ου ορόφου επί της Ομονοίας 117, στο Ινστιτούτο Πρόληψης & Θεραπείας της Βίας & Προώθησης της ισότητας των Φύλων (ΒΙΑ ΣΤΟΠ) από τον Δήμο Καβάλας.
16. Περί καταβολής ή μη μισθώματος του κυλικείου του κλειστού γυμναστηρίου Ποταμουδίων λόγω εργασιών συντήρησης.
17. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την παρουσίαση της ετήσιας παράστασης του χορευτικού Συλλόγου Hip Hop Center.
18. Εκμίσθωση κλειστού γυμναστηρίου «Αλεξάνδρα Δήμογλου» στην Καλαμίτσα για την διοργάνωση παγκόσμιου φεστιβάλ αθλητικού χορού από την σχολή χορού BEST DANCE KAVALA.
19. Αποζημίωση μελών δημοτικών συμβουλίων για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις των δημοτικών συμβουλίων.
20. Έγκριση, διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε πολιτιστικές, ενημερωτικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
21. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κ. Τουλκίδη Δημοσθένη, στην Κομοτηνή, για συνάντηση εργασίας με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για υποθέσεις του Δήμου, στις 22 Μαΐου 2018.
22. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Αντιδημάρχου Ανάπτυξης, Προγραμματισμού, Ψηφιακών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού κ. Τουλκίδη Δημοσθένη και της Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού, κας Δρακονάκη Ευαγγελίας, αρχικά στην Ξάνθη στην Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και εν συνεχεία στην Κομοτηνή στην Ειδική Επιτροπή Διαχείρισης Ε.Π. ΠΑΜΘ μαζί με υπηρεσιακούς παράγοντες για να συζητήσουν για την πορεία έργων του Δήμου, στις 07 Ιουνίου 2018.