Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δήμου Καβάλας 17.10.2018 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της 17ης Συνεδρίασης

Την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2018, στις 12:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση μελέτης προσωρινής και εργοταξιακής σήμανσης στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Οριζόντιας & Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας, έτους 2018”.