Λαϊκή Συσπείρωση Καβάλας: Ο δήμος θα πάρει λεφτά από τους άνεργους μικροϊδιοκτήτες οικοπέδων του Περιγιαλίου;

Ο επικεφαλής της παράταξης, Χρήστος Ποτόλιας, καταθέτει μια σειρά ερωτήσεων στη διοίκηση του δήμου για τις «εισφορές σε χρήμα» των ιδιοκτητών οικοπέδων για τα έργα υποδομής, σύμφωνα με την Πράξη Εφαρμογής του Περιγιαλίου

Το θέμα των εισφορών των ιδιοκτητών οικοπέδων στο Περιγιάλι έθεσε υπόψη της διοίκησης του δήμου Καβάλας η παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση και ο επικεφαλής της, Χρήστος Ποτόλιας, ρωτώντας, μεταξύ άλλων, αν «είναι διατεθειμένη η Διοίκηση να εισπραχθούν μειωμένες ή και καθόλου εισφορές, από άνεργους και άλλους ανήμπορους μικροϊδιοκτήτες οικοπέδων του Περιγιαλίου».

Αναλυτικά οι ερωτήσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης για το Περιγιάλι

«Επανάληψις, μήτηρ πάσης μαθήσεως»!
Επειδή το παραπάνω  Αρχαίο Ελληνικό Ρητό ισχύει και στις μέρες μας, δημοσιεύουμε την παρακάτω «ερώτηση» προς τη Διοίκηση του Δήμου που υποβάλλαμε στις 09/11/2016, για το Περιγιάλι.

Αυτή τη περίοδο οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων που έχουν διαμορφωθεί με την τελευταία Πράξη Εφαρμογής του Περιγιαλίου (2013) καλούνται, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, να καταβάλουν στο ταμείο του Δήμου τις λεγόμενες «εισφορές σε χρήμα», μεγάλα δηλ. ποσά με σκοπό, θεωρητικά τουλάχιστο, να διοχετευτούν στα έργα υποδομής, (δίκτυα, δρόμοι κοκ).

Η εικόνα που μας έρχεται από φτωχούς δημότες ιδιοκτήτες ότι οι εισφορές είναι χαράτσια κι ότι μάλιστα κανείς δεν τολμάει να προσβάλει δικαστικά τις πράξεις επιβολής, επειδή χρειάζεται τεράστια προκαταβολή (40% του ποσού που βεβαιώνει η αρμόδια υπηρεσία  του Δήμου). Κι αυτό ακόμα και στις περιπτώσεις που πρόκειται για οικόπεδα που προέρχονται από προσφυγική αποκατάσταση, για τα οποία υπάρχει, υποτίθεται, μικρότερη επιβάρυνση.

ΡΩΤΑΜΕ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ:

  • Πόσες ιδιοκτησίες έχουν δημιουργηθεί στο Περιγιάλι και ποιο ποσό συνολικά καλούνται να εισφέρουν σε χρήμα;
  • Πόσοι ιδιοκτήτες έχουν ανταποκριθεί και πλήρωσαν;
  • Ποιο είναι το ποσό που συγκεντρώθηκε μέχρι σήμερα και πού κατατίθεται;
  • Πότε θα ολοκληρωθεί η αποστολή πράξεων βεβαίωσης;
  • Υπάρχει επίκαιρος προϋπολογισμός ή έστω εκτίμηση για το κόστος των κάθε είδους έργων υποδομής που χρειάζεται το Περιγιάλι για να λειτουργήσει σύντομα ως σύγχρονη πόλη για το λαό;
  • Ποιος προγραμματισμός έχει γίνει για τα έργα στα οποία θα διοχετευτούν τα χρήματα που συγκεντρώνονται;
  • Ποιες προσπάθειες έχουν γίνει για να καταβάλει το Δημόσιο το δικό του ποσοστό συμμετοχής;
  • Είναι διατεθειμένη η Διοίκηση να εισπραχθούν μειωμένες ή και καθόλου εισφορές, από άνεργους και άλλους ανήμπορους μικροϊδιοκτήτες οικοπέδων του Περιγιαλίου;