Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής δήμου Καβάλας 14.01.2019 [όλα τα θέματα]

Η ημερήσια διάταξη της δεύτερης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Τη Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2019, στις 13:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εισήγηση για ορισμό πληρεξουσίων δικηγόρων για την παράσταση ενώπιον του Ανωτάτου Ακυρωτικού προς υποστήριξη της με αριθ.καταθ. Ε2198/2017 αιτήσεως ακυρώσεως κατά της Α.Π.οικ.23417/12.05.2017 απόφασης με θέμα «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων τμήματος παράκαμψης Καβάλας και του σταθμού διοδίων της Εγνατίας Οδού» του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Δικαστήριο: Ε΄ Τμήμα Συμβουλίου της Επικρατείας. Δικάσιμος: 16.01.2019.
2. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικών προσφορών και β) περί ανοίγματος οικονομικών προσφορών και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019», ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.683,72 ευρώ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
3. Έγκριση πρακτικού α) περί ελέγχου δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2019», εκτιμώμενης αξίας 39.272,50€ με δικαίωμα προαίρεσης και β) περί ανοίγματος οικονομικής προσφοράς και κήρυξης προσωρινού αναδόχου στον Συνοπτικό Διαγωνισμό για την υπηρεσία «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, δίκυκλων, χορτοκοπτικών μηχανημάτων και αλυσοπρίονων έτους 2019», εκτιμώμενης αξίας 39.272,50€ με δικαίωμα προαίρεσης.