Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 26.09.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 12ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2. Προέγκριση ίδρυσης καταστήματος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ», που βρίσκεται στο 14ο χιλ. Ε.Ο. ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΡΑΜΑΣ, στην Κοινότητα Πολυστύλου του Δήμου Καβάλας.
3. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 1062, στο Περιγιάλι Καβάλας.
4. Γνωμοδότηση για μετατροπή εισφοράς χρήματος σε γη, όσον αφορά στις αρχικές ιδιοκτησίες 0101764, 0101640 και 0101634, με τελικά αποδιδόμενα οικόπεδα το 02 στο Γ1015, το 01 στο Γ1009, το 01Ν στο Γ990 και το 02 στο Γ1006, στο Περιγιάλι Καβάλας.
5. Αναγνώριση οδού προ του 1923 πάροδος των οδών Ηφαιστίωνος και Ιφιγενείας στην Καβάλα.
6. Χορήγηση άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ναυπλίου 4, λόγω εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης.
7. Γνωμοδότηση για έργο εντός αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου. (Κοινότητα Ν. Καρβάλης).
8. Παραχώρηση κατά χρήση κοινόχρηστης έκτασης 16988,81 τ.μ. στη Νέα Καρβάλη (αρ. 4 παρ. 2 του Ν.4061/2012).