Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας 11.11.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 21ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2019

Τη Δεύτερα 11 Νοεμβρίου 2019, στις 14:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος “ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΟΤΩΝ”, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΚΑVALA COFFEE STORES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Μητροπόλεως 7, στην Καβάλα.
2. Επανυποβολή ή μη αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ακίνητο στην οδό Υακίνθου στην περιοχή Καλαμίτσας, στην Καβάλα.
3. Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στην περιοχή του Παλαιού Νοσοκομείου και συγκεκριμένα του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ των οδών Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού – Σαχτούρη – Κολοκοτρώνη και Αγίας Βαρβάρας.