Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 27.11.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 16ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2019

Την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2019, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ανάκληση της αριθ. 53541/03-11-2017 Άδειας Παράτασης Μουσικής – Μουσικών Οργάνων, για τη χρήση Μουσικών Οργάνων ή Μηχανικών Μέσων Αναπαραγωγής Μικρής Ισχύος με παράταση ωραρίου λειτουργίας αυτών έως τις 03:00, εντός του στεγασμένου, με κλειστές πόρτες και παράθυρα καταστήματος «ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην οδό Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού 17, στην Κοινότητα Καβάλας του Δήμου Καβάλας.
2. Καθορισμός των χώρων ανάπτυξης των πάγκων, των ειδών των πωλούμενων προϊόντων για την περίοδο των Χριστουγέννων του έτους 2019.