Συνεδρίαση Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας 20.12.2019 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 25ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2019

Την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019, στις 14:15, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Συμβουλίου Κοινότητας Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Έγκριση χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου μουσικής και μουσικών οργάνων για τον εσωτερικό χώρο του καταστήματος “ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ”, ιδιοκτησίας ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Πάροδος Παύλου Μελά 12 στην Καβάλα.
2. Προσωρινές Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Κομνηνών στο ύψος του αριθμού 52 και 16ης Ταξιαρχίας για τη λήψη προστατευτικών μέτρων σε επικίνδυνο ακίνητο, με αποκλεισμό της κυκλοφορίας επί της οδού Κομνηνών και αποκλεισμό του πεζοδρομίου έμπροσθεν του επικίνδυνου ακινήτου.
3. Διορθωτική Πράξη Εφαρμογής Μετατροπής Εισφοράς χρήματος σε γη στο Ο.Τ. 732Α στο Περιγιάλι Καβάλας.
4. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του ανακαινισμένου ιστορικού κτιρίου του Μεντρεσέ επί της οδού Κολοκοτρώνη στον Σύλλογο Μικρασιατών Ν. Καβάλας “Μνήμη Μικράς Ασίας” για τη στέγαση του Μουσείου Προσφυγικού Ελληνισμού.
5. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 49/2018 Απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας με θέμα “Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό νέων θέσεων άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου παραγωγών πωλητών και των ειδών εμπορίας – καθορισμός θέσεων διάθεσης έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης αποκλειστικά δικής τους καλλιτεχνικής δημιουργίας.