Δήμος Καβάλας: Κάν’ το όπως ο Δήμος Πρέστον του Ηνωμένου Βασιλείου

«Μαθήματα» τεχνογνωσίας και καλής πρακτικής, μαζί με άλλους 5 Δήμους από την Ευρώπη για την αξιοποίηση της δύναμης των δημόσιων δαπανών

Ο Δήμος Καβάλας συμμετέχει στο έργο «Making Spend Matter» (Αξιοποιώντας τη δύναμη των δημόσιων δαπανών) του προγράμματος URBACT III, μαζί με τους Δήμους του Preston (Ηνωμένο Βασίλειο) – επικεφαλής εταίρος, την Vila Nova de Famalicao (Πορτογαλία), την Bistrita (Ρουμανία), το Koszalin (Πολωνία), την Pamplona (Ισπανία)και το Schaerbeek (Βέλγιο). Σκοπός του έργου είναι να αναδείξει τις δυνατότητες των Δήμων να επιλέγουν τοπικούς προμηθευτές αγαθών και υπηρεσιών όπου αυτό είναι δυνατό και με βάση το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο, ενδυναμώνοντας με αυτό τον τρόπο την τοπική οικονομία.

Πρόκειται για ένα από τα 25 Δίκτυα Μεταφοράς Καλών Πρακτικών που εγκρίθηκαν το 2019 και αφορά στη μεταφορά τεχνογνωσίας μιας αναγνωρισμένης καλής πρακτικής του Δήμου του Πρέστον (Ηνωμένο Βασίλειο) όπου «κεντρικά ιδρύματα» (anchor institutions) της περιοχής αξιοποιούν το εργαλείο της ανάλυσης των δαπανών με σκοπό τον αναπροσανατολισμό τους σε τοπικούς προμηθευτές επ’ ωφελεία της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, πραγματοποιήθηκε η 3η Διακρατική συνάντηση των εταίρων στην Bistrita της Ρουμανίας, στις 5-7 Νοεμβρίου 2019. Τον Δήμο Καβάλας εκπροσώπησαν, ο Ιωάννης Χατζηκωνσταντίνου, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών του Δ. Καβάλας- συντονιστής του έργου και η Δέσποινα Χινίσογλου, Προϊσταμένη  του Τμήματος Προμηθειών-μέλος της ομάδας έργου. Στην διάρκεια της διαχειριστικής αυτής συνάντησης, η ομάδα του Δήμου Καβάλας, αναφέρθηκε στην ολοκλήρωση της μεθοδολογίας για την βασική μεταφορά ανάλυσης δαπανών και τον τρόπο με τον οποίο οι δαπάνες για τις δημόσιες συμβάσεις κυκλοφορούν στην οικονομία της πόλης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε παρουσία των στελεχών της Τεχνικής γραμματείας του URBACT, που έδειξαν ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την πρόοδο των εργασιών του έργου και τα  παραγόμενα παραδοτέα αυτού.

Η χρονική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες (Δεκέμβριος 2018-Δεκέμβριος 2020 και η άμεσα εμπλεκόμενη με το έργο υπηρεσία είναι το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Καβάλας. Επόμενη συνάντηση του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Καβάλα τον Φεβρουάριο του 2020.