Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 03.02.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 2ης συνεδρίασης του Συμβουλίου για το 2020

Τη Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2020, στις 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. 1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. Υποβολή εισηγούμενων θεμάτων από το πρακτικό της 13ης / 12-12-2019 συνεδρίασης που αφορούν θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου στο Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας για λήψη απόφασης.
3. Παραχωρήσεις Σχολικών χώρων.
4. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Καβάλας προκειμένου να συμμετέχει σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ΠΕΤΑ Α.Ε. «Πληροφόρηση-Επιμόρφωση -Τοπική Ανάπτυξη Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 29 Ιανουαρίου 2020.
5. Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού χρηματικού ορίου τηλεφωνικών κλήσεων.
6. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού για το έργο Circular Building Cities.
7. Μετατόπιση στάσης του Αστικού ΚΤΕΛ στην περιοχή ΔΕΠΟΣ επί της οδού Τραπεζούντος.
8. Αποδοχή τιμής μονάδος αποζημίωσης για την προσκύρωση δημοτικής έκταση επί των οδών Αγίων Αναργύρων & Αιμιλιανού στην Καβάλα.
9. Έγκριση ή μη προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου – οδοστρώματος και πεζοδρομίου επί της οδού Τιμίου Προδρόμου για τοποθέτηση ικριώματος.
10. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΟΚ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΒΑΛΑΣ».
11. Χορήγηση 4ης παράτασης εργασιών περαίωσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις – Οδοσήμανση Δημοτικής Ενότητας Καβάλας έτους 2018».
12. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Πυρασφάλειας Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Καβάλας».
13. Χορήγηση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευές-Συντηρήσεις στο Δασάκι των Πεντακοσίων».
14. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακαλύπτου χώρου τους» MIS 5009769 του Δήμου Καβάλας.
15. Ορισμός Νέου μέλους σε αντικατάσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256 του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2 «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
16. Ορισμός νέου μέλους σε αντικατάσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών εκτέλεσης του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας» MIS 5029256 του Δήμου Καβάλας Υποέργου 2 «Αναβάθμιση Υποδομών του Σχολικού Συγκροτήματος 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
17. Ορισμός Νέου μέλους σε αντικατάσταση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους εκτέλεσης του Υποέργου 1, του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
18. Ορισμός νέων μελών σε αντικατάσταση παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του Υποέργου 1, του Ενταγμένου Έργου: «Αποκατάσταση κτιρίων στο χερσαίο τείχος για εγκατάσταση πολιτιστικών δραστηριοτήτων και ανάπλαση του ακάλυπτου χώρου τους».
19. Ορισμός νέου μέλους σε αντικατάσταση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου ποιότητας υλικών του Υποέργου 1, του Ενταγμένου Έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 12ου Δημοτικού Σχολείου Καβάλας».
20. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Βελτιώσεις Οριζόντιας και Κατακόρυφης Σήμανσης Δήμου Καβάλας έτους 2017.
21. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: Κατασκευές – Επισκευές – Συντηρήσεις σε κοιμητήρια του Δήμου Καβάλας.
22. Έγκριση διοργάνωσης και συμμετοχής του Δήμου Καβάλας σε ενημερωτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.
23. Σύνταξη Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας και υποβολή αυτής προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο.
24. Διατήρηση ή μη κενωθέντος περιπτέρου επί της οδού Μητροπολίτου Χρυσοστόμου 5 στην Καβάλα σύμφωνα με το άρθρο 76 του ν. 4257/2014 (ΦΕΚ 93Α΄ 14-4-2014).
25. Παραχώρηση γηπέδων αντισφαίρισης αθλητικών εγκαταστάσεων ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ ως έδρες των ομάδων για την αθλητική περίοδο 2020.
26. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου «ΑΛ. ΔΗΜΟΓΛΟΥ» για διοργάνωση αγώνων.
27. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης 2 αιθουσών της παλιάς καπναποθήκης Αμυγδαλεώνα όπου στεγάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο, στο 5ο Σύστημα Αεροπροσκόπων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων.
28. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρων της παλιάς καπναποθήκης Αμυγδαλεώνα στον Πολιτιστικό Σύλλογο Αμυγδαλεώνα.
29. Εκμίσθωση του υπ’ αρ. 25 καταστήματος στη Δημοτική Λαχαναγορά Καβάλας.
30. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα, όπου πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας: α) στην Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε (ΕΤΑΔ Α.Ε.), β) στην Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και γ) με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ν. Παναγιωτόπουλο για υποθέσεις του Δήμου, στις 16-19 Ιανουαρίου 2020.
31. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, όπου συμμετείχε στη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 21 Ιανουαρίου 2020.
32. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Κομοτηνή, προκειμένου να παραβρεθεί σε συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρία Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης» ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ. στις 27 Ιανουαρίου 2020.
33. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Καλανταρίδη Ηλία, στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε συνεδρίαση του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ) ως εκπρόσωπος του Δήμου Καβάλας, στις 21 Δεκεμβρίου 2019.
34. Καθορισμός ετήσιου ανώτατου αριθμού παραστάσεων σαράντα (40) για το έτος 2020 που μπορούν να δοθούν στον εσωτερικό χώρο του καταστήματος “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, ιδιοκτησίας ΨΩΜΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ που βρίσκεται σε οίκημα στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 8 στην Καβάλα.
35. Έγκριση χορήγησης άδειας λειτουργίας «Επιχείρησης Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου αποτελούμενη από δέκα εφτά (17) Η/Υ και δέκα εφτά (17) Οθόνες» εντός ισογείου καταστήματος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Μερικής Επεξεργασίας (προχείρου γεύματος) – Καφετέρια» ιδιοκτησίας του ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Πάροδος Σπετσών 7 στην κοινότητα Καβάλας, του Δήμου Καβάλας.
36. Διαγραφή Άδειας Επαγγελματία Πωλητή Υπαίθριου Στάσιμου Εμπορίου από τη θέση Γέφυρας Νέου Νοσοκομείου Καβάλας.