Καβάλα: Θεματικές διαβουλεύσεις σε «Διάλογο» με τους νέους για μια «Βιώσιμη πόλη»

Συνεργασία Δήμου Καβάλας με τον «Διάλογο των Νέων» για τη διεξαγωγή διαβουλεύσεων επάνω στους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ

Στο πλαίσιο της σύνταξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) 2020-2024 του Δήμου Καβάλας, η διοίκηση και οι υπηρεσίες του Δήμου διεξάγουν εκτεταμένες  διαβουλεύσεις με φορείς και πολίτες που δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου.

Στόχος της συνεχούς και συνθετικής αυτής διαδικασίας είναι οι προτάσεις και οι διαφορετικές απόψεις να ενσωματωθούν στο τελικό αποτέλεσμα του σχεδιασμού και να προκύπτουν με σαφήνεια οι τελικές προτάσεις για τα βασικά αναπτυξιακά ζητήματα, στρατηγικά ιεραρχημένες.

Βασική στόχευση ενός σύγχρονου ΕΠ οφείλει να είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή η βελτίωση της ποιότητας της ζωής μέσα στα πλαίσια της φέρουσας ικανότητας των υποστηρικτικών οικοσυστημάτων (IUCN, UNEP και WWF, 1991). Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα αυτή, το ΕΠ 2015-2019 του Δήμου Καβάλας έθεσε τη «Βιώσιμη πόλη» αρχικά ως μία από τις 17 Στρατηγικές Κατευθύνσεις Ανάπτυξης του Δήμου Καβάλας και στη συνέχεις ως έναν από τους 4 στρατηγικούς τομείς-κλειδιά για την ανάπτυξη, η εξέλιξη των οποίων μπορεί να επιφέρει τη μέγιστη δυνατή θετική επίδραση για την περιοχή, με προσδοκώμενες δευτερογενείς επιπτώσεις και σε άλλους τομείς ανάπτυξης.

Είναι αυτονόητο ότι ο στόχος της βιωσιμότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας στη διαμόρφωση του ΕΠ.

Ο ‘Διάλογος των Νέων’ έχει καταξιωθεί μέσα από τη δράση του στη συνείδηση των συνδημοτών μας, ως μια οργάνωση νεολαίας η οποία ενδιαφέρεται και προωθεί ενεργά τα θέματα βιώσιμου σχεδιασμού τόσο σε κεντρικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Κορύφωση της δράσης της ομάδας προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξε η διοργάνωση στις 26/06/2019 της εκδήλωσης με τίτλο «Οι Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στην πράξη», την οποία στήριξε τόσο η τοπική κοινωνία με την παρουσία της όσο και μια σειρά από προσωπικότητες με εμπειρία στο αντικείμενο.

Αναγνωρίζοντας τόσο τη συνεισφορά του ‘Διαλόγου των Νέων’ όσο και την ικανότητά της ως ομάδα αποτελούμενη από πλήθος ενεργών και υψηλά καταρτισμένων νέων, ο Δήμος Καβάλας πρότεινε τη συνεργασία με τον ‘Διάλογο των Νέων’ για τη διεξαγωγή θεματικών διαβουλεύσεων πάνω στους 17 στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ, η οποία έγινε δεκτή με ενθουσιασμό.

Οι διαβουλεύσεις θα ολοκληρωθούν μέσα στο έτος 2020 και θα καταλήξουν σε συγκεκριμένες προτάσεις για το Δήμο Καβάλας, οι οποίες θα παρουσιαστούν σε σχετική εκδήλωση που θα διοργανωθεί, θα αξιολογηθούν και θα ενταχθούν στο ΕΠ 2020-2024. Στη διάρκεια ισχύος των έκτακτων περιοριστικών μέτρων μετακίνησης, λόγω κορονοϊού, η διαδικασία της διαβούλευσης θα διεξάγεται αποκλειστικά με ψηφιακά μέσα, όπως τηλεδιασκέψεις καθώς και χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας CrowdApps έχοντας ως παράλληλο στόχο την εξοικείωση των φορέων με το επίσημο κανάλι διεξαγωγής ψηφιακής διαβούλευσης του Δήμου Καβάλας.

Δελτίο Τύπου