Περαιτέρω διευκρινίσεις από ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ για τον «δήθεν φωτογραφικό» διαγωνισμό

Η Διοίκηση της Επιχείρησης επαναλαμβάνει ότι όλα έγιναν με διαφάνεια και με την έγκριση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ότι ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί, ενώ «καρφώνει» και μία εκ των δύο εταιριών που κατέθεσαν ένσταση

Τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 έληξε η προθεσμία υποβολής προτάσεων στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για το «Σύστημα Marketing της πόλης της Καβάλας» στο πλαίσιο της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Στρατηγική ΒΑΑ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 2014-2020 συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 205.000,00 ευρώ.

Μέχρι και τη λήξη της διορίας, καμία προσφορά δεν κατατέθηκε αρμοδίως και η Διοίκηση της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Καβάλας ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ ενημέρωσε με δελτίο Τύπου για την κήρυξη του διαγωνισμού ως «άγονο», με τη Διοίκηση αφενός μεν να δηλώνει το δικαίωμά της να επαναλάβει τη διαδικασία προκήρυξης με ή χωρίς τροποποίηση των όρων του και αφετέρου να επιφυλάσσεται ακόμα και για την προσφυγή στη Δικαιοσύνη έναντι εταιριών που «αναρμοδίως» και εκτός των προβλεπόμενων διαδικασιών κατέθεσαν τις ενστάσεις τους [διαβάστε την αρχική ανακοίνωση της Επιχείρησης πατώντας εδώ].

Λίγες μέρες μετά, η Διοίκηση της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ «επανέρχεται» στο θέμα του διαγωνισμού με νεότερη ανακοίνωσή της, αντιπαρέρχεται εκ νέου τα περί «φωτογραφικής» διαδικασίας, ενώ επισημαίνει και ένα «ενδιαφέρον στοιχείο» για τη μία εκ των δύο εταιριών που διαμαρτυρήθηκαν.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης της ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ.

Κάποιοι προτίμησαν απλά τη δημιουργία εντυπώσεων…

«Ο χαρακτηρισμός του διαγωνισμού ως «φωτογραφικού» μόνο ως ατυχής μπορεί να γίνει αποδεκτός. Γιατί αν ήταν φωτογραφικός θα είχε εμφανιστεί ο «φωτογραφιζόμενος» και θα τον είχε κερδίσει. Σε ένα τέτοιο συμπέρασμα μπορεί όμως να καταλήξει μόνο όποιος δεν μπορεί να δει την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι ότι αφενός μεν ο διαγωνισμός είχε υψηλές απαιτήσεις ποιότητας με σκοπό να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς όφελος του Δήμου και των δημοτών της Καβάλας, αφετέρου δε λόγω της πίεσης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για επιτάχυνση των διαδικασιών, η «ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ» προχώρησε στη διενέργεια του διαγωνισμού σε μια περίοδο δύσκολη για τη χώρα λόγω της πανδημίας του κορονοϊού και, ως εκ τούτου, οι ενδιαφερόμενοι πιθανόν να μη βρισκόταν σε κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας. Γι’ αυτό και από την πρώτη στιγμή τονίστηκε ότι ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί.

Αναφορικά με τις επιστολές διαμαρτυρίας των δύο εταιριών, επισημαίνεται ότι δημιουργεί απορίες το γεγονός ότι αυτές δεν ακολούθησαν την προβλεπόμενη από τη διαδικασία προσφυγής στην αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών, αλλά προτίμησαν απλά τη δημιουργία εντυπώσεων δημοσιοποιώντας τις επιστολές στις δημοτικές παρατάξεις. Σημειώνεται ότι η μία εξ αυτών έχει κύρια δραστηριότητα «υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών» και συνολικό ετήσιο τζίρο μόλις 100.000 ευρώ».