Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Καβάλας 15.06.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 5ης συνεδρίασης της Επιτροπής για το 2020

Τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020, στις 13:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, στο Δημαρχείο, συνεδριάζουν τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Καβάλας.

Η ημερήσια διάταξη

1. Ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο σε Δημοτική έκταση 232.960,74 τ.μ. στη θέση «Χρυσόπετρα» της περιοχής Λιμνιάς.
2. Ερευνητικές εργασίες για μάρμαρο σε Δημοτική έκταση 139.425,64 τ.μ. στη θέση «Χρυσόπετρα» της περιοχής Λιμνιάς.
3. Έγκριση ή μη προσωρινού αποκλεισμού κοινοχρήστου χώρου πεζοδρομίου και οδοστρώματος επί της οδού Θ. Πουλίδου 74 και απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης