Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας 10.08.2020 [όλα τα θέματα]

Διαβάστε την ημερήσια διάταξη της 17ης συνεδρίασης του Σώματος για το 2020

Τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2020, στις 19:00, πρόκειται να συνεδριάσουν τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη [σύμφωνα με την Π.Ν.Π. άρθρο 10, παρ, 1 Φ.Ε.Κ. 55/Α/11.03.20 και σύμφωνα με το 18318/13.03.20 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ].

Η ημερήσια διάταξη

1. 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
2. 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Καβάλας οικονομικού έτους 2020.
3. Περαίωση εκκαθάρισης Κ/ΞΙΑΣ ΔΕΠΟΣ Α.Ε. – ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ με παραίτηση των κοινοπρακτούντων μερών των εκατέρωθεν απαιτήσεών τους.
4. Παραχώρηση χώρου του κοινοτικού καταστήματος Αμυγδαλεώνα στην Τράπεζα Πειραιώς για την εγκατάσταση μηχανήματος Αυτόματων Συναλλαγών (ΑΤΜ).
5. Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων».
6. Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Συντηρήσεις αρδευτικών δικτύων και λειτουργία και ανακατασκευή αντλιοστασίων άρδευσης έτους 2019».
7. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ 2019».
8. Αποχαρακτηρισμός τμήματος του Οικισμού Ζυγού του Ν. Καβάλας.
9. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Καβάλας με την ίδρυση: α) Αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, β) Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Καβάλας.
10. Εκμίσθωση έκτασης στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής στη συνοικία της Νεάπολης.
11. Εκμίσθωση δημοτικού χώρου έκτασης 90,45 τ.μ για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη συνοικία της Παναγίας.
12. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης περιοχής πλατείας Καπνεργάτη, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020.
13. Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του δημοτικού χώρου του πάρκου Φαλήρου, για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων – δράσεων του φεστιβάλ Cosmopolis 2020.
14. Έγκριση γενόμενης μετάβασης του Δημάρχου στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχε σε συνάντηση εργασίας που συνδιοργάνωσαν οι Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων», στις 29 Ιουλίου 2020.
15. Κάλυψη δαπάνης ταφής θανούσας οικονομικά αδύναμης.